Generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset

Indkaldelse til generalforsamling i

Støtteforeningen for Multihuset i Simmersted/Maugstrup

Støtteforeningens bestyrelse indkalder hermed til den årlige generalforsamling, som finder sted i Multihuset

Onsdag d. 6. maj 2015 klokken 19.00.

Jævnfør vedtægterne er der følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Regnskab.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Jonna Boye, der modtager genvalg.

6. Valg af suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Evt.

Eventuelle forslag mailes til ruersilberbauer senest d. 30. april eller afleveres i postkassen på Simmersted Byvej 1.

Der vil blive serveret en forfriskning og lidt til ganen undervejs.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

for Støtteforeningen for Multihuset Simmersted/Maugstrup

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email