Generalforsamling i Simmersted kreative forening 30. januar kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde 8 dage før.
  5. Valg til bestyrelsen for 2 år, Jette Rosendahl og Julia Vagtborg Nielsen. Begge ønsker genvalg
  6. Valg af suppleanter, for 1 år, Alexandra Kiselova og Julia Vagtborg Nielsen
  7. Revisor, Rita Juhl, valg for 1 år
  8. Evt.

Det er tid til at betale kontingent for 2019:

Medlemskab: Kr. 150,- pr/år.  Konto nr. 2453 0457102666   eller Mobil pay 22905236

Betaling senest 20. januar 2019 ;\lsdse

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email