Generalforsamling i Simfit den 29.1.2020

Dagsorden for generalforsamlingen i SimFit 24-syv onsdag 29-1-2020 kl. 19 i Multihuset

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Valg af stemmetæller

4: Formandens beretning

5: indkomne forslag:

Ændring af vedtægter vedr. valg

  • Forslag

Der foreslås, at bestyrelsen valgbarhed udmøntes således:

  • Lige år vælges 3 til bestyrelsen (formand er på valg i lige år)
  • Ulige år vælges 4 til bestyrelsen (kasser er på valg i ulige år)
  • Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

6: Godkendelse af:

  1. Årsregnskab
  2. Medlemskontingent
  3. Fremlæggelse af budget

8: Valg af bestyrelse På valg:

Formand Dorthe Skjærris (ønsker genvalg) Marianne Amtoft (ønsker ikke genvalg) Randi Morthorst Thulstrup(ønsker genvalg)

9: Evt

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori , ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email