Generalforsamling i Landsbyforeningen

HOV – fejl 40… generalforsamling er onsdag 15. marts!!!!!!!!!

Landsbyforeningen afholder generalforsamling onsdag den 15. marts kl. 19.30 i Multihuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg kan genvælges, men vi ser gerne kandidater med friske og nye kræfter.

Ønsker man ikke at indtræde i bestyrelsen vil vi også gerne have kandidater til et par udvalg som eksempelvis en grøn gruppe, en “tag godt mod nye tilflyttere” gruppe.

Landsbyforeningen serverer kaffe og kage.

På foreningens vegne Gitte Borst, formand

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email