Generalforsamling i Idrætsforeningen d. 27. januar

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til

Generalforsamling

Onsdag d.27. januar kl.19.00 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag.

4. Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for oprettede underafdelinger

5. Valg af bestyrelse jf. vedtægternes §4

På valg er: Kassereren

2 bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 1 repræsentant til multihusets repræsentantskab. (Vælges for 2 år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 20. januar.

Kassereren og det ene bestyrelsesmedlem har valgt at udtræde af bestyrelsen og derfor skal der vælges nye personer til disse 2 poster.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email