Generalforsamling i Husholdningsforeningen 27. januar kl. 19.30 Multihuset

Mød talrigt op for at være med til at fastlægge foreningens fremtid, så den bliver et aktiv for dig. Den nuværende bestyrelse lægger op til en forening med fokus på det kreative. Det er lidt et vendepunkt for foreningen, der er lagt op. Nyt navn og justering af formål, så mød op og få indflydelse.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     Kassereren fremlægger årets regnskab.

4.     Indkomne forslag.

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jette, Louise, Anni, Dinne, Marianne og Ingeborg (Jette og Louise blev valgt for 1 år sidste år).

6.     Valg af 2 suppleanter.

7.     Valg af revisor.

Forslag fra bestyrelsen til punkt 4
Nyt navn og vedtægter:

Navn: Simmersted Kreative Værksted

§1 foreslåes ændret til:

Foreningen “Simmersted Kreative Værksted” har til formål at være med til at bevare det lokale sammenhold.
Dette vil foreningen opnå ved at tilbyde kreative aktiviteter, arrangere kurser, virksomhedsbesøg/udflugter  m. v.

Foreningen knyttes til værkstedet i Multihuset. For at benytte værkstedet kræves medlemskab.

—–

Vi håber at få en god dialog om foreningens fremtid.

I løbet af aftenen serveres vin, ost, kiks og frugt.

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig mødet hos Svetlana (25385614)  senest den 24. januar.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Simmersted Husholdningsforening

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email