Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag d.15. juni 2021 kl.18.45,

Multihuset i Simmersted

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning.
  Herunder kort information og orientering fra skole-, børnehave- og SFO-leder.
 4. Bestyrelsen fremlægger revideret årsrapport til orientering
 5. Tilsynsførende forelægger tilsynsrapport
  5.a Valg af tilsynsførende
 6. a Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen:       
  På valg er: Martin Jensen           (modtager ikke genvalg) 
  Lars Petersen           (modtager ikke genvalg)
  6b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen:
  På valg er: Annette Støhs           (modtager ikke genvalg)

7. a Valg af suppleanter i skolekreds
7b. Valg af suppleanter i forældrekreds                          
8. Orientering vedr. byggeri samt 9. klasse på ”SimFri”.
9. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag
10. Eventuelt.

Vel mødt

Bestyrelsen for Simmersted Friskole & Fribørnehave

Bestyrelsen er vært med et veldækket kaffebord

—————————————————————

Simmersted Friskole og Fribørnehave er en forældredrevet institution. Det betyder at vi i fællesskab er sammen om at udvikle både friskolen og fribørnehaven. Samtidig har vi også en forventning om at forældrene deltager i debatten omkring vores skole på årets generalforsamling. Da generalforsamlingen afholdes på en hverdagsaften, er vi godt klar over at alle ikke kan deltage. Men vi forventer at minimum 1 forældre fra hver familie deltager.

Afbud til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til kontoret, senest d. 10. juni.

Notat vedr. valgprocedure til generalforsamling på Simmersted Friskole og Fribørnehave

Dette notat er udarbejdet med henblik på at oplyse omkring valgprocedure på Simmersted Friskole og Fribørnehave, således at der ikke opstår tvivl omkring dette.

Notatet skulle gerne forberede deltagere til generalforsamlingen og sikre et kendskab og forståelse af generalforsamlingen.

 • Dirigenten leder generalforsamlingen og fastsætter bl.a. afstemningsprocedure.
 • Bestyrelsen består af 7 medlemmer med følgende sammensætning:
  • 4 medlemmer fra skolekredsen
  • 3 medlemmer fra forældrekredsen

Stemmeberettigede:

 • Alle forældre med børn på skolen er automatisk medlem af forældrekredsen
 • Forældre med børn på skolen er automatisk medlem af skolekredsen
 • Alle forældre med børn i børnehaven er automatisk medlem af skolekredsen
 • Det er muligt at tegne medlemsskab af skolekredsen for et årligt beløb (50 kr.), som betyder at man har stemmeret ved den årlige generalforsamling
 • OBS. Ved valg af tilsynsførende kan kun ske af forældrekredsen.

Valgprocedure:

 • Alle stemmeberettigede har mulighed for at opstille til bestyrelsen
 • Medarbejdere på skolen har ikke stemmeret
 • Der foretages altid skriftlig afstemning
 • Alle stemmeberettigede har mulighed for at foreslå kandidater til bestyrelsen
 • Der afholdes først valg af skolekredsmedlemmer og forældrekredsmedlemmer.
 • Herefter afholdes valg af suppleanter til skolebestyrelsen
 • Såfremt man vælges til bestyrelsen gælder valget for en 2-årig periode, der træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.
Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email