Flot fremmøde til Generalforsamling i Fællesvandværket Maugstrup

Onsdag, den 26. februar blev der på Maugstrup Kro afholdt generalforsamling i Fællesvandværket Maugstrup A.m.b.a. med 50 deltagere – som sædvanligt en flot og tilfredsstillende repræsentation af andelshavere.

Det nye vandværk, som nu er 5 år gammel, har kørt upåklageligt og uden stop, siden det blev startet. Vandanalyser viser, at der ikke er problemer med forureninger i det oppumpede grundvand.

Der blev vist en oversigt, som giver et billede af, hvordan forbruget er fordelt på grupper af andelshavere. Der er over de senere år sket en nedgang i antallet af besætninger med stort vandforbrug. Dette har, som varslet på den foregående generalforsamling, givet udslag i behov for mindre justering af takster.

Der var god debat og ros til bestyrelsen, som også i det forgangne år havde
haft nok at se til – specielt på den politiske front, hvor emner, som et eventuelt sprøjteforbud i boringsnære områder og drøftelser omkring erstatningsregler for dette – har været aktuelle.

Økonomien ser sund ud, og der arbejdes på at opbygge midler til på sigt at kunne etablere en tredje boring.
Der var genvalg af Keld Johanning, Claus Krab og Otto Geerthsen til at fortsætte i bestyrelsen. Bent Kok Jensen samt Nis Skau blev genvalgt som revisorer.

Traditionen tro var Vandværket vært ved en bid brød efter generalforsamlingen. Her blev det stærke lokale netværk yderligere styrket.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand for Maugstrup
Vandværk, Christian Greve Hansen på 74506030, mobil 20236630.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email