Den Fri Aftenhøjskole

Den 19.februar kl. 19.30 – 21.30 Foredrag ved læge Andreas Andersen. I dette foredrag dykker vi ned i hjernen og ser,  hvordan den gjorde os til, hvad vi er i dag!   Andreas Andersen er uddannet læge fra Syddansk Universitet i Odense i 2011. Siden 2012 har han været tilknyttet neurologien i region Syddanmark og forsvarede sin Ph.d. inden for forskning i Parkinsons sygdom i 2017. Han arbejder som afdelingslæge på neurologisk afdeling på OUH, hvor han specialiserer sig i bevægeforstyrrelser. I foredraget skal vi se på den grovere opbygning af hjernen, og hvordan den fungerer, når alt er, som det skal være, men også hvad der sker, når hjernen ikke fungerer optimalt.  
Den 26. februar kl. 19.30 – 21.30 slutter dette års sæson af Den Fri Aftenhøjskole med et foredrag af Sognepræst Niels Dalsgaard. Emnet: ”De danske Klostre”. Det kommer til at handle om de danske klostre, hvordan de så ud. Og om hvad munkene og nonnerne egentligt gik og lavede? Kan du tænke dig at blive klogere på det, så kom forbi til et spændende foredrag.

Der vil blive serveret lagkage og kaffe og herefter vil den årlige generalforsamling blive afholdt i henhold til vedtægter fra kl. 21.30 – 22.00.

Her nedenfor er dagsordenen. Forslag skal fremsendes til formanden Ulla Toft 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling for ” Den Fri Aftenhøjskole ” i Maugstrup
Den 26.februar 2024.
I konfirmandstuen umiddelbart efter foredrag.
Dagsorden                                                          

1.
Velkommen til generalforsamling i  ”Den Fri Aftenhøjskole”

2.
Valg af ordstyrer
 
3.
Valg af protokolfører.
 
4.
Valg af 2 stemmetæller
 
5.
 Årsberetning for 2023 v. Formand
 
6.
 Det reviderede Regnskab 2023 v. Kasserer.
 
 
7.Indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen:
Fremadrettet pris pr.
Foredrag + kaffe m.m. 60,00 kr.
 
 
8.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 
Bestyrelsesmedlemmer, vælges for en 2-årig periode.
På valg er:
Hanne Riedel og Svend Erik. L. Hansen
 
9.
Valg af 1 suppleant for bestyrelsen
 
 
10.
Valg af 2 bilagskontrollanter
 
 
11.
Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant
 
 
12.
Eventuelt.
 
Bestyrelsen for ”Den Fri Aftenhøjskole” i Maugstrup.
Svend Erik L. Hansen, Jonna Boye, Hanne Riedel, Ulla Toft.
Sognepræst Niels Dalsgaard 
Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email