Gunnar Fink

Tirsdag den 14. november 2023 kl. 14 kommer Gunnar Fink, Hoptrup på besøg i Simmersted Multihus hvor han vil fortælle om sine oplevelser. Alle + 60 er velkomne, man skal selv have kop + evt. kage, samt 20 kr. til kaffen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Tirsdagsklubben afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 7. november 2023 kl. 14 i Simmersted Multihus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. På valg er: Marianne Michaelsen Hans Nielsen Ida Krab ( modtager ikke genvalg) Valg af 2 suppleanter Valg af revisor 6. Indkomne forslag 7.…

Læs mere

Musik

Tirsdagsklubben får den 31. oktober 2023 besøg af duoen Bente og Tim. Det foregår i Simmersted Multihus kl. 14. – Husk kop evt. kage samt 20 kr. til kaffen Bente og Tim vil synge og spille for os, og vi synger også nogen nyere sange fra højskolesangbogen sammen med dem.

Læs mere

vandreture

Tirsdag den 17. oktober 2023 får vi besøg af Maren Lotte Otte, som vil fortælle om hendes vandreture. Hun har blandt andet vandret på drømmestien i alperne, og i Andalusien i Spanien. Det foregår i Simmersted Multihus kl. 14, og man skal blot medbringe kop eventuel kage samt 20 kr. til kaffen. Velmødt i tirsdagsklubben,…

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdagsklubben indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 7. november 2023 kl. 14 i Simmersted Multihus Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægter. Valg på valg er: Hans Nielsen Ida Krab (modtager ikke genvalg) Marianne Michaelsen Der skal også vælges suppleanter og revisor.…

Læs mere

OBS kl. 13.30 og program ændring

Tirsdag den 10. oktober kl.13.30 i Simmersted Multihus kommer Jens Rottbøll og fortæller om sine oplevelser, som rejsende i demokrati. Husk, at alle er velkomne, i skal blot have en kop evt. kage, samt 20 kr. til kaffen med.

Læs mere

Ole Caspersen fortæller

Velkommen til en ny sæson for tirsdagsklubben Tirsdagsklubben er for alle +60 i Haderslev Kommune, og der kræves ikke medlemskab, så mød blot op i Simmersted Multihus klokken 14. – Tirsdagsklubben starter tirsdag den 3. oktober 2023. Dyrlæge Ole Caspersen, Løgumkloster kommer og vil fortælle om personligheder blandt folk og fæ. Ole Caspersen medvirkede også…

Læs mere

Husk tilmelding til sommer og sogneudflugt senest den 15 maj 2023

Tilmelding senest den 15 maj 2023 på telefon 23 49 51 84 eller sms (Marianne). Tirsdag den 23. maj 2023 er der bus afgang fra Maugstrup Kirke kl. 9.00 og hjemkomst sidst på eftermiddagen. Pris kr. 300,00 excl. drikkevarer. Der vil blive mulighed for at betale udflugten med mobil pay på nr. 25 79 62…

Læs mere

SOMMERUDFLUGT 23. maj 2023

Tirsdagsklubben afholder tirsdag den 23. maj 2023 udflugt sammen med Maugstrup Menighedsråd. Vi skal besøge Østerhåb kirke ved Horsens. Det er en ny kirke, som blev indviet i 2011. Derefter kører vi til Glud museum, som er et østjysk frilandsmuseum i landsbyen Glud. Vi får rundvisning og spiser middag der. Eftermiddagskaffen skal vi have i…

Læs mere

Afslutning

I Tirsdagsklubben får vi besøg af Jannik og hans sørøverbande, tirsdag den 21. marts kl. 14. Det foregår i Multihuset i Simmersted og bestyrelsen dækker op med kaffe og kage. Det er afslutning for denne denne vinter, men vi har sommerudflugt tirsdag den 23. maj 2023 sammen med Maugstrup menighedsråd. Tirsdagsklubben starter til efteråret igen…

Læs mere

Kom og hør om Grønland

Tirsdagsklubben får tirsdag den 14. marts 2023 besøg af Dagmar Skov, fra Tiset, som vil fortælle om Grønland og grønlandsk kultur. Hun har været der mange gange på familie besøg. Det foregår i Simmersted Multihus kl. 14, og I skal huske kop + evt. kage, samt 20 kr.

Læs mere