Simfit 24/7 ordinær generalforsamling

Onsdag den 8. februar kl. 19. i Multihuset Harken 1, 6500 Vojens Dagorden i følge vedtægter: 1:Valg af dirigent 2:Valg af referent 3: Valg af stemmetællere 4:Beretning ved formanden 5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren 6:Fremlæggelse af budget 7:Fastlæggelse af kontingent 8:Valg af bestyrelse 9:Indkomne forslag 10: Evt. Indkomne forslag skal være formanden…

Læs mere

Kom til SimFit hyggeaften

Fredag den 27. januar holder SimFit hyggeaften for nuværende medlemmer samt for gæster. Tilmelding senest den 20.januar til Dorthe (gerne sms) på 29439796 Så tag din nabo, familien eller gode venner med til Simmersted til nogle sjove timer. Arrangementet er gratis og nye medlemmer sparer oprettelsesgebyr på 250 kr den aften

Læs mere

Generalforsamling Simfit 24/7

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 27.1.2022 kl 18.30. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens Dagorden i følge vedtægter: 1:Valg af dirigent  2:Valg af referent 3: Valg af stemmetællere  4:Beretning ved formanden  5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren  6:Fremlæggelse af budget  7:Fastlæggelse af kontingent  8:Valg af bestyrelse  9: Evt. Indkomne forslag skal være formanden…

Læs mere

Generalforsamling Sif og Simfit

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til  Generalforsamling Torsdag d.27. januar 2022 kl. 19.00 i Multihuset Der er følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og protokolfører 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag. 4. Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for oprettede underafdelinger 5. Valg af bestyrelse jf. vedtægternes §4 På valg er: Kassereren. 2 bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af 2 suppleanter…

Læs mere

Jobopslag (15-17 år)

Simfit 24-Syv søger 3 unge mennesker som kunne tænke sig at dele den daglige rengøring i centeret grundet corona restriktioner. Arbejdet består i daglig gulv vask og aftørring af overflader. Der betales for 1 time hver gang. Du skal være mellem 15 -17 år. Ordningen løber i første omgang frem til september. Kontakt Dorthe Skjærris…

Læs mere

Betal kontingent eller aflever din Simfit brik

Kontingentinformation juni 2021 Nu ser det ud til at aktivitetsniveauet i Simfit 24/7 bliver normalt igen, og det betyder også kontingentmæssigt, at vi kommer tilbage til normale forhold. Lige nu har vi den regel, at vi for resten af året 2021 henholdsvis kan betale 600 kr., alm. medlemmer og 300 kr. for unge og studerende/lærlinge.…

Læs mere

Generalforsamling Simfit

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 16.6.21  kl 19. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens Dagorden i følge vedtægter: 1:Valg af dirigent 2:Valg af referent 3: Valg af stemmetællere 4:Beretning ved formanden 5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren 6:Fremlæggelse af budget 7:Fastlæggelse af kontingent 8:Valg af bestyrelse På valg er: Formand…

Læs mere

Simfit24syv åbent uden bemanding

Kære medlemmer. Vi er nu i den heldige situation at centeret kan åbne igen uden bemanding fra i morgen fredag den 21.maj. Der er stadig et krav om corona pas/ bevis som skal kunne forevis ved stikprøve kontrol. Når man møder ind til træning bedes I noterer jer i kalender på skranken. Dette gør en…

Læs mere

Simfit åbner…

Kære medlemmer af SimFit Regeringen er kommet med retningslinjer for genåbning af fitnesscentre. Der foreligger krav om Coronapas som max må være 72 timer gammel. Desuden må man kun træne når der er bemanding i centeret – en coronavært. Det er derfor IKKE muligt at kunne træne 24-7 som tidligere. Vi har forsøgt at lave…

Læs mere

Generalforsamlinger udsættes

Med baggrund i den verserende Corona-virus og de deraf affødte restriktioner fra myndighederne, udsættes generalforsamlingerne for SimFit 24-7 og for Simmersted Idrætsforening, på ubestemt tid. Med venlig hilsenBestyrelserne iSimfit 24-7 og Simmersted Idrætsforening.

Læs mere

Så er Simfit 24/syv atter åbent

SimFit er nu åben – men med nye retningslinjer. Se nedenstående.Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde disse retningslinjer, samt generelt tage hensyn til hinanden.Rigtig god træning.

Læs mere

Generalforsamling i Simfit den 29.1.2020

Dagsorden for generalforsamlingen i SimFit 24-syv onsdag 29-1-2020 kl. 19 i Multihuset 1: Valg af dirigent 2: Valg af referent 3: Valg af stemmetæller 4: Formandens beretning 5: indkomne forslag: Ændring af vedtægter vedr. valg Forslag Der foreslås, at bestyrelsen valgbarhed udmøntes således: Lige år vælges 3 til bestyrelsen (formand er på valg i lige…

Læs mere