Alle har i løbet af de sidste par dage har alle modtaget årets aflæsningskort. I skal aflæse vandmåleren og indberette aflæsningen til Vandværkernes EDB service enten på computeren eller på telefonen inden nytår. Samtidig med aflæsningen bedes I kontrollere at alle visere på måleren står helt stille når alle vandhaner er lukket. Er det ikke tilfældet…

Læs mere

Hjerndrup Vandværk afholder ekstra ordinær generalforsamlingi Hjerndrup Sognegårdtorsdag den 6/12 klokken 19:30. Dagsorden: 1. Afstemning om endelig nedlæggelse af Hjerndrup Vandværk. Vel mødt. Bestyrelsen.

Læs mere

Til Fællesvandværket Maugstrups medlemmer i Maugstrup og Ringtved. Der her igennem et stykke tid været et mindre forbrug om natten. Vi vil derfor bede alle om at se vandinstallationen efter. Når der ikke bruges vand i husstanden skal vandmåleren stå helt stille. Ellers er der noget galt. Medvenlig hilsenBestyrelsen

Læs mere

Godt nyt fra vandværket. Til medlemmerne i Fællesvandværket Maugstrup a.m.b.a. Vi har nu fået undersøgt vandet for de forskellige pesticider, som vi skal undersøge for. Der har ikke været bemærkninger til analyserne og alle analyser er fundet i orden. Analyserne vil inden for kort tid kunne findes på vandværkets hjemmeside. med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Til vore forbrugere i Maugstrup og Ringtved. Vi har i den sidste uges tid haft et stigende forbrug også om natten. Derfor beder vi om at alle kigger deres installation efter for utætheder. Evt henvendelse til Chr. Greve på 20236630 Med venlig hilsen. Maugstrup Vandværk

Læs mere

Til Fælles Vandværket Maugstrup’s forbrugere på Bruhnsmindevej og Hjerndrupvej fra Bruhnsmindevej og mod sydvest, og Gl. Egebjergvej. Øsby entreprenøren har ved et uheld ødelagt vandledningen på Gl. Egebjergvej. Derfor har vandforsyningen været afbrudt. Vandledningen bliver repareret i dag så alle har vand igen. I morgen torsdag afslutter de reparationen. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Onsdag aften den 28. februar blev den første generalforsamling i Fællesvandværket Maugstrup a.m.b.a. afholdt. Selskabet er resultatet af den fusion mellem Hjerndrup og Maugstrup vandværker, som blev godkendt sidste år. Hele 65 deltagere var mødt op fra hele det nye forsyningsområde til generalforsamlingen på Maugstrup Kro. Forslag til nye vedtægter, som afspejler den nye geografiske…

Læs mere

Til Maugstrup Vandværks medlemmer.Vi har passeret den 1. December og mangler desværre stadig en del aflæsninger af jeres vandmåler. Vi opfordrer til snarest muligt at få aflæst måleren og indsendt aflæsningen. Sker det ikke aflæses måleren af bestyrelsen og det koster et gebyr på 450 kr. Med venlig hilsen. Bestyrelsen Maugstrup Vandværk

Læs mere

Vi har testet vores vand for rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af stoffet. Det vil sige, at du trygt kan drikke vores vand. Du har måske i medierne læst eller hørt om, at der er fundet rester af dette sprøjtemiddel i store dele af landet. Desphenyl-chloridazon er rester…

Læs mere