Alle bør tjekke deres vandmåler

Til Fællesvandværket Maugstrups medlemmer.Vi har stadigvæk et natligt forbrug ud over det normale i både Simmersted, Hjerndrup og Maugstrup. Derfor bedes alle kontrollere deres vandinstallation. Er der uregelmæssigt forbrug eller der opdages ledningsbrud, bedes I kontakte bestyrelsen omgående.Med venlig hilsenBestyrelsen

Læs mere

Vandværkets generalforsamling

Til Fællesvandværket Maugstrup’s medlemmer. Grundet situationen omkring Corona afholdes generalforsamlingen i vandværket først, når vi kan forsamles forsvarligt igen i løbet af 2021. Indkaldelse til den udsatte generalforsamlingen vil ske med omdeling af en løbeseddel i jeres postkasse. 2020 har ikke givet udfordringer for Vandværket. Vi har udpumpet godt 80000 m3. De normale eftersyn er…

Læs mere

Aflæs vandmåleren senest 4. januar

Det tog mig lige præcis 1 minut at aflæse og 15 sekunder at indberette. Jeg brugte QR koden og nøj hvor det nemt. Du kan også gøre det via www.tastselv-vand.dk eller indsende det med postvæsnet… Men det kræver selvfølgelig at man kan finde målerkortet som kom med posten før jul…. kontakt Christian Greve hvis du…

Læs mere

Vandforbrug om natten i Simmersted

photo of gray faucet

Til vore forbrugere i Simmersted.Vi kan se at der er et vandforbrug om natten i Simmersted området, så alle bedes kontrollere deres vandinstallation. Med venlig hilsenBestyrelsenFællesvandværket Maugstrup. Vi har et fantastisk vandværk, den mindste lille utæthed bliver fundet fordi der er godt styr på forbruget og der holdes nøje øje. Vi hører aldrig at nu skal beboere i…

Læs mere

Kort vandafbrydelse torsdag formiddag

På torsdag skal vi montere en ekstra udpumpningspumpe på vandværket. Derfor vil der mellem klokken 10 – 12 være en kortvarig afbrydelse af vandforsyningen. Så fyld en kande med vand fra morgenstunden, så er formiddagens kaffebrygning sikret. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Flot fremmøde til Generalforsamling i Fællesvandværket Maugstrup

Onsdag, den 26. februar blev der på Maugstrup Kro afholdt generalforsamling i Fællesvandværket Maugstrup A.m.b.a. med 50 deltagere – som sædvanligt en flot og tilfredsstillende repræsentation af andelshavere. Det nye vandværk, som nu er 5 år gammel, har kørt upåklageligt og uden stop, siden det blev startet. Vandanalyser viser, at der ikke er problemer med…

Læs mere

Husk at aflæse din vandmåler

Til forbrugerne i Fællesvandværket Maugstrup a.m.b.a. Bestyrelsen har i denne uge omdelt aflæsningskort til alle husstande. I bedes aflæse måleren og indsende oplysningerne som anvist på målerkortet in den 2/1-2020. Er der spørgsmål kan I rette henvendelse til et af medlemmerne i bestyrelsen. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Fællesvandværket Maugstrup a.m.b.a. Christian Greve Hansen         Tlf.:…

Læs mere