Generalforsamling dit vandværk

Generalforsamling i Fællesvandvandværket Maugstrup a.m.b.a Fællesvandværket Maugstrup a.m.b.a afholder generalforsamling onsdag den 22. februar 2023 klokken 19:30 på Maugstrup Kro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Læs mere

Aflæs vandmåler til nytår

Alle bedes aflæse deres vandmåler inden nytår og indberette det til Vandværkernes EDB service i Holsted. Du skulle gerne have modtaget et brev med oplysninger om hvordan du aflæse din måler. Har du ikke fået brevet, så kontakt formand for vandværket Christian Greve tlf. 20 23 66 30 Alle ønskes en god jul og et godt…

Læs mere

Til vore forbrugere på Ringtvedvej i Ringtved og Stydingvej

Vi skal reparere vandledningen på Ringtvedvej i Maugstrup i morgen eftermiddag 1.11.22. Vi skal udskifte en stophane på Ringtvedvej i Maugstrup i morgen eftermiddag. Derfor vil der blive lukket for vandet mellem 13:00 og 16:00. Med venlig hilsen Fællesvandværket Maugstrup.

Læs mere

Vandmålere skiftes i Maugstrup og Ringtved

Til vore forbrugere i Maugstrup og Ringtved.  Peter Hansen fra Bjerndrup VVS begynder fra i morgen at udskifte vandmålerne. I bliver kontaktet inden han kommer. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Fællesvandværket Maugstrup.

Læs mere

Til vandværkets forbrugere

I går formiddags stoppede vandforsyningen fra vandværket. Der var opstået en fejl på elnettet i Maugstrup, så der manglede en fase. Ret hurtigt fik elforsyningen lokaliseret fejlen og sendt en montør herud. Montøren kan ret hurtigt konstatere at han ikke har reservedele nok med til reparationen. De ekstra reservedel bliver bragt herud i løbet af en…

Læs mere

Hvem i Maugstrup/Ringtved har vandspild?

stainless faucet

Til vore forbrugere i Maugstrup, Ringtved. Alle bedes kontrollere deres vandinstallation for utætheder. Vi har de sidste 2 døgn haft øget forbrug.  Med venlig hilsen  Fællevandværket Maugstrup.

Læs mere

Til vore forbrugere i Maugstrup, Ringtved, Haderslevvej og Gl Haderslevvej

Under arbejdet med at finde vandledningen til transformatorstationen i Maugstrup kom vi desværre til at grave vandledningen over. Da stophanerne til Haderslevvej er i uorden var vi nødt til at lukke for vandet på vandværket. Derfor var der ikke vand i hanerne i ca en halv time. Det hele er i orden nu. Med venlig…

Læs mere