Bliv klogere på arbejdet i menighedsrådet. Kom til orienteringsmøde tirsdag d.14.maj kl.19 i Maugstrup præstegård

Vi inviterer alle til at deltage i orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde tirsdag d.14.maj kl.19 . Desuden vil der blive orienteret om det kommende valg til menighedsrådet, som finder sted d.17.september 2024 Vi serverer en kop kaffe/te og kage undervejs. I forbindelse med mødet vil der være mulighed for at besigtige det nye stråtag på præstegården…

Læs mere

Bliv klogere på hvad dit menighedsråd arbejder med- Kom til orienteringsmøde d.14.maj kl.19 i Maugstrup Præstegård

På orienteringsmødet tirsdag d.14.maj vil menighedsrådet fortælle om de opgaver, der er arbejdet med i det seneste år . Der vil blive gennemgået regnskab for 2023 og budget for 2024. Der vil også blive mulighed for at se frem på kommende opgaver. Der vil blive oplyst om det valg til et nyt menighedsråd, som finder…

Læs mere

Tilmelding til Skærtorsdags spisning.

Du kan nå det , at tilmelde dig til spisning i konfirmandstuen på Skærtorsdag. Vi starter i kirken kl.17 med gudstjeneste og derefter er der lammesteg med tilbehør og hyggeligt samvær. . Tilmelding til Niels Christensen-Dalsgaard på mail nbc@km.dk eller tlf. 74506327 senest d.21.marts. Pris 50 kr. per person .Børn spiser gratis med. Maugstrup Menighedsråd

Læs mere

Sogneudflugt

Tirsdag d. 28.maj er der udflugt arrangeret af Tirsdagsklubben og Maugstrup Menighedsråd og i år går turen syd og vest på. Første stop er Tønder Krist kirke, hvor der er en guidet rundvisning. Herefter indtages middagen i Højer på Hohen Warte. Turen går videre gennem Nationalpark Vadehavet til Skærbæk Centret, hvor kaffen indtages. Bus afgang…

Læs mere

Info-tavler, bålrist og multtoilet i Præstegårdsplantagen

Info-tavler, bålrist og multtoilet i Præstegårdsplantagen. Velkommen til Maugstrup Præstegårdsplantage. Måske har du allerede opdaget det? Landsbyforeningen har i samarbejde med Menighedsrådet fået udarbejdet info-tavler med kort over stier i Maugstrup Præstegårdsplantage samt lidt info om skoven. Der er også etableret en bålrist ved shelteren og der er bygget et multtoilet i nærheden af shelteren,…

Læs mere

Har du noget, der kan være med til at pynte kirken til høstgudstjenesten næste søndag?

Graver og kirketjener Heidi Bock modtager gerne bidrag til pyntning af kirken. Græskar, alle slags, kål, alle slags , squash, æbler, pærer, majs ….. Alle slags blomster er meget velkommen. Man kan aflevere i løbet af ugen dog senest torsdag. Fredag bliver der så pyntet op i kirken, så alt er klar til gudstjenesten søndag.…

Læs mere

Skovgudstjeneste søndag d.27.august kl.11

Kom og vær med i skoven til en stemningsfyldt gudstjeneste under den stor bøg i Præsteskove på Haderslevvej. Orgelet er skiftet ud med et par trompeter, så musikken kan give genlyd mellem skovens træer. Kommer du fra Simmersted, skal du ud af Simmerstedholm vejen og dreje af mod Maugstrup ved Haderslevvej. Kommer du fra Maugstrup,…

Læs mere

Usikre sten på Maugstrup Kirkegård

Kirkegården er blevet gennemgået af Miljøhuset, Vejle. De har gennemgået alle sten med henblik på sikkerheden. Der er lavet en APV. Kirkegården er, ud over at være et smukt sted for vore afdøde slægtninge og venner, en arbejdsplads for kirkens graver og medhjælper. Der er fundet en del sten, der ikke er sikrede. 12 sten…

Læs mere

Kom til Sankt Hans i aften i Maugstrup Præstegård og kirke. Vi starter kl.19.30

Vi starter i kirken med en andagt med festlig folkemusik leveret af Else og Bruno Borella. Derefter samles vi på gårdspladsen ved præstegård til kaffe/te og overdådigt kagebord arrangeret af Landsbyforeningen. Musikken følger os på plads. Der vil ikke være bål, men båltalen holdes alligevel, og den står Johannes Jensen for i år. Senere vil…

Læs mere

Kom til Grundlovsmøde i Maugstrup i dag kl.14 starter vi i kirken og bag efter er der kaffebord, taler og sang i den smukke park ved præstegården.

Ung taler er i år Cecilie Bitsch Hedegaard fra Vojens og hovedtaler er rektor ved UCSyd Alexander von Oettingen. Pris for kaffe/te og kage 50kr. Børn er gratis. Dagen er arrangeret i et samarbejde mellem tresognspastoratets menighedsråd Vojens, Jegerup og Maugstrup

Læs mere

Velkommen til ny medarbejder i Maugstrup kirke og på kirkegården

Maugstrup Menighedsråd har pr.1.februar ansat Heidi Bock, som bor i Diernæs, som fuldtids kirkegårdsgraver med kirketjener funktion ved Maugstrup kirke. Heidi Bock har god erfaring med arbejdet på en kirkegård og med de kirkelige opgaver. Vi ser frem til et godt samarbejde. Samtidig en stor tak til Chresten Friis, der på bedste vis har varetaget…

Læs mere

Sognejagt lørdag 10. december kl. 10.00 Alle er velkomne.

Sognejagt – Alle er velkomne. Maugstrup Menighedsråd afholder den årlige sognejagt i samarbejde med Maugstrup- og Simmersted jagtforeninger lørdag 10. december 2022 Mødested ved Simmersted Friskole kl. 10.00. Der jages i Præsteskoven på Haderslevvej og derefter i Præstegårdsplantagen. Alle sognets beboere og jægere er velkomne, og vi håber at mange møder op. Her er god…

Læs mere