Sognejagt lørdag 10. december kl. 10.00 Alle er velkomne.

Sognejagt – Alle er velkomne. Maugstrup Menighedsråd afholder den årlige sognejagt i samarbejde med Maugstrup- og Simmersted jagtforeninger lørdag 10. december 2022 Mødested ved Simmersted Friskole kl. 10.00. Der jages i Præsteskoven på Haderslevvej og derefter i Præstegårdsplantagen. Alle sognets beboere og jægere er velkomne, og vi håber at mange møder op. Her er god…

Læs mere

Adventsmøde tirsdag d. 6.december kl.11.30 i Maugstrup Kirke og præstegård

Vi starter i kirken og derefter er der julefrokost i konfirmandstuen. Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. Alle er velkommen til at deltage. Tilmelding senest d.29.november til sognepræst Niels Christensen-Dalsgaard. Gerne mail:nbc@km.dk eller telefon :74506327 Maugstrup menighedsråd

Læs mere

Sankebrænde

Der er mulighed for sankebrænde fra Maugstrup præstegårdsplantage. Sankningen er som selvskovning af træ, der på forhånd er anvist fra Maugstrup kirke. Pris 160 kr + moms pr. rummeter. Er du interesseret i sankebrænde? Så tag kontakt til fmd. for Maugstrup kirkes skovudvalg, Solveig Kappel på mobil 20347265

Læs mere

Sankt Hans aften torsdag d.23.juni kl.19.30 i Maugstrup med spillemandsmusik i kirken, kaffe og kagebord i præstegårdens have, bål med tale og sang

Kom og vær med til en festlig aften i Maugstrup Kirke og præstegårdshave. 19.30 starter vi i kirken, hvor Børge og Mette Solkær og Søren Iversen medvirker. De spiller nordisk spillemandsmusik. Børge og Mette Solkær har i en lang årerække drevet cafe Ellegård. Det bliver en hyggelig gudstjeneste fuld af musik og sommer. Herefter er…

Læs mere

Grundlovsmøde søndag d.5.juni kl.14 i Maugstrup

Vi begynder med flaghejsning kl.14 før en festlig pinsegudstjeneste i Maugstrup kirke. Bagefter er der kaffebord i teltet i præstegårdshaven. Pris:40kr. Børn gratis. I år er den unge taler Sarah Nørgaard Hannesbo fra Maugstrup og hovedtaleren er højskoleforstander Carina Nilsson fra Gram Højskole. Vojenskoret medvirker. Alle er velkommen. Arrangeret af Tresognspastoratets menighedsråd. Vojens, Jegerup og…

Læs mere

Tilmelding til udflugt med Maugstrup sogn og Tirsdagsklubben NU

Udflugt d. 24.maj med afgang fra Maugstrup Kirke plads kl.9 Turen går til Broager Kirke og Chatrines Minde teglværk med rundvisning. Der spises på Den gamle Kro i Gråsten og kaffen indtages på Krusmølle. Pris 300kr Tilmelding senest tirsdag d. 10. maj til Niels Dalsgaard. NBC@km.dk eller tlf. 74506327 Arrangør: Tirsdagsklubben og Maugstrup sogns Menighedsråd

Læs mere

Korkoncert med VoxVærk torsdag d. 28.april kl.19.00 i Maugstrup kirke

Kom og vær med til en aften med kor og fællessang. Torsdag d. 28.april kl.19.00 i Maugstrup kirke koncert med Vox Værk. Koret synger nyere rytmiske sange med fokus på danske sangskrivere med noget på hjertet. Michel Falk. Stig Kreutzfeldt, Steffen Brandt, Tøsedrengen- nogle af deres numre er på programmet. Der vil være en håndfuld…

Læs mere

Tilmelding til fællesspisning Skærtorsdag senest 8.april

Skærtorsdag er der gudstjeneset kl.17 og derefter spiser vi Lammesteg med tilbehør i konfirmandstuen. Pris for mad og drikke 30kr. Børn gratis i følge med voksne. Tilmelding til spisning: Niels Dalsgaard mail: NBC@km.dk eller tlf.74506327 mellem kl.9 og 16 senest d. 8.april Alle er velkomne. Maugstrup menighedsråd

Læs mere

Sogneudflugt for Maugstrup sogn tirsdag d.24.maj

Maugstrup menighedsråd og Tirsdagsklubben i Simmersted samarbejder om årets udflugt tirsdag d. 24.maj med afgang fra Maugstrup Kirkeplads kl. 9 Først besøges Broager Kirke og derefter er der spisning på Den gamle Kro i Gråsten. Herefter går turen til Cathrines Minde teglværk, hvor der er en rundvisning. Kaffen indtages på Krusmølle. Hjemkomst senest kl.18 Pris…

Læs mere

Andagt for ofrene i Ukraine

Vores tanker og bekymringer er mange i disse dage, hvor krigen i Ukraine raser. Derfor vil der være en andagt i Maugstrup Kirke på onsdag d. 9. marts kl. 19, hvor vi vil bede for alle de mennesker, der lige nu lider under krigens grusomheder. Sognepræst Niels Dalsgaard

Læs mere

Afstemningsmøde mandag d. 7.februar kl.19.30 Multihuset i Simmersted

I år kommer forfatter Lars R. Therkelsen og taler. Emnet er “Sindelagsfølelse på godt og ondt i Sønderjylland efter genforeningen” Lars R Therkelsen har skrevet bogen: “Knuder i usynlige bånd”, som omhandler tiden efter genforeningen og beskriver, hvordan det påvirkede almindelige menneskers hverdag. Lokalet er pyntet med de gamle afstemningsplakater, vi synger de kendte sang…

Læs mere