Landsbyforeningens generalforsamling afholdes med dagsorden ifølge vedtægterne. På valg til bestyrelsen er Birgit Kirstensen, Inger Iversen og Gitte Borst, alle tre er villige til genvalg, men er der nye kræfter, der gerne vil til, så skal man være så hjertelig velkommen. På valg som revisor er Louise Toft Petersen, hun er også villig til genvalg.…

Læs mere

Omsider er det muligt at lave et mindre socialt arrangement i skyggen af Corona. Hvis du er i risiko gruppen skal du selvfølgelig overveje om det det rigtige for dig. Denne aften skal manden som tidligere nævnt blive hjemme og passe hund og børn. Aftensmad må han selv klare. Vi er nogen stykker der igennem…

Læs mere

Der er flere meget spændende opgaver som DU kan hjælpe med. Vi har været jylland rundt for at hente nye (brugte) døre og vinduer til naturskolen og de skal lige have et enkelt lag maling, og så er der et par småting derudover…. Vi kan virkelig godt bruge nogle ekstra hænder og man må lave…

Læs mere

SimFit er nu åben – men med nye retningslinjer. Se nedenstående.Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde disse retningslinjer, samt generelt tage hensyn til hinanden.Rigtig god træning.

Læs mere

I år er der valg til Menighedsrådet. Forud for valget holders der et orienteringsmøde, hvor der bliver fortalt om arbejdet i menighedsrådet i den forløbne periode og kommende opgaver. Desuden vil der blive redegjort for reglerne for valgforsamlingen, som finder sted tirsdag d. 15.september. Nu håber vi bare at datoerne holder denne gang. Maugstrup Menighedsråd

Læs mere

Dåsebanden samler atter dåser (øl og konserves) efter en ufrivillig pause. Sæt venligst din / dine gennemsigtige sæk ud til vejen inden kl. 9 torsdag den 4. juni, så kommer vi forbi og henter den / dem. Med venlig hilsen Dåsebanden.

Læs mere

Der sker noget i skoven i denne tid. Træerne springer ud og fuglene synger. I Maugstrup Plantage er borde og bænke blevet fornyet. Nu kan man igen sidde sikkert og godt og nyde sin kaffe. Lige nu er der desuden gang i skovning af et areal med rødgran, som var klar til hugst. Vi ønsker…

Læs mere

Dørsalg  På grund af Corona / cowid19 ser vi os nødsaget til at lade være med at med at gå fra dør til dør for at forny jeres medlemskab af  Landsbyforeningen for Maugstrup/Simmersted og omegn  Men bare rolig I har flg. muligheder for at betale (pris :. 40 kr pr voksne i husstanden).  Mobilepay til …

Læs mere

Så er vi igang med det sidste terrænarbejdet ved Multihuset. Bunden er lagt til aktivitetsområdet og multibanen, entreprenøren har afsluttet P-arealet og vi er igang med at lægge fliser og lave finish. Vi synes selv det er blevet rigtig vellykket. Håndværkerne sætter branddør i depotet og afslutter deres del af byggeriet i kommende uge. Så…

Læs mere

”Med baggrund i den verserende Corona-virus og Myndighedernes retningslinjer for afholdelse af større arrangementer, har vi i Simmersted Idrætsforenings bestyrelse besluttet at aflyse dette års sommerfest. Med venlig hilsen. Bestyrelsen i Simmersted Idrætsforening”

Læs mere

Vibeke Rosenkilde tager imod bestillinger på buketter og overskuddet går til Naturskolen. Bestil Mors dags buketten hos Vibeke og vær med til at støtte etableringen af Naturskolen, Bestilles hos Vibeke på tlf. 21144410 helst på sms Du ved nok allerede nu om du skal bruge en buket til mors dag. Så bestil gerne straks. Betaling kan overføres…

Læs mere