Hej Alle brugere af Multihuset i Simmersted. Som i måske har bemærket, så har der været en påkørsel af gavlen i Multihuset.Reparation kræver at beton-elementet udskiftes, hvilket er ret omfattende. Der er nu leveret et nyt beton-element og arbejdet planlægges udført af Byggeriget i uge 7 2020 (skolernes vinterferie).Multihallen vil derfor være lukket for aktiviteter…

Læs mere

Tirsdag den 21/01 afholder vi vinterfest. HUSK vi starter kl 1300. Det skal nok blive godt, så vel mødt.

Læs mere

Kom og hør Jørgen Kloppenborg Skrumsager fortælle om: Den nationale kamp omkring dansk-tysk sindelag, domænegårde, Rødding frimenighed, russiske krigsfanger og sønderjydernes indtog på Christiansborg. Mandag 20. januar 2020 19.30 konfirmandstuen i Maugstrup præstegård.Foredraget er arrangeret af: Den fri aftenhøjskole i MaugstrupTemaet i 2020 er: Markering af genforeningen 1920.Alle er velkomne. Tilmelding unødvendig. Pris 50 kr.…

Læs mere

Dagsorden for generalforsamlingen i SimFit 24-syv onsdag 29-1-2020 kl. 19 i Multihuset 1: Valg af dirigent 2: Valg af referent 3: Valg af stemmetæller 4: Formandens beretning 5: indkomne forslag: Ændring af vedtægter vedr. valg Forslag Der foreslås, at bestyrelsen valgbarhed udmøntes således: Lige år vælges 3 til bestyrelsen (formand er på valg i lige…

Læs mere

Kreativ værksted holder generalforsamling onsdag d. 22. jan. 2020. Vi starter med fællessang under ledelse af Betina Thorsøe. Hun vil også fortælle lidt undervejs. Efter generalforsamlingen er der lidt godt til ganen. Vi er tilmeldt et Genforenings broderiprojekt som TRAPHOLT har sat i gang. Vi er 8 skønne kvinder som har taget i mod udfordringen…

Læs mere

Kunne du tænke dig at starte på slægtsforskning på internettet? Så er vi klar til at hjælpe dig i gang. Internettet en kilde til millioner af informationer om den tid der har været – men hvordan finder du de rigtige ? Det er her vi gerne vil hjælpe. Vi kigger på brugen af kirkebøger, folketællinger,…

Læs mere

Kom og hør skovfoged Torben Ravn fortælle om plantnings-sagen i Sønderjylland og historien om, hvordan 1 hektar planteskole ved Løgumkloster blev til 1500 hektar plantage fordelt på 12 skove i Sønderjylland.Arrangør: Den fri aftenskole i Maugtrup præstegård 19.30. Alle velkomne, tilmelding unødvendigpris 50 kr incl. kaffe og lidt sødt.

Læs mere

Simfit24syv holder søndag 12. januar kl. 13-15 Tryday. Der er mulighed for gratis at afprøve fitness redskaber, prøve yoga og flere spændende ting som Idrætsforeningen og Simfit har gang i. Deltagelse er gratis. Dorthe Skjærris har proklameret på sin Facebook at hun vil vise hvad det Jumping er for noget. Selvom hun har øvet flere…

Læs mere

Hvad er en akutbilen, hvad kan den, hvad bliver den brugt til? Alt dette kan vi nok få svar på når Tina Nehlsen Kjær kommer og fortælle om sit arbejde på akutbilen. tirsdag den 14/01 kl 1400 i Multihuset. Den 07/01 fik vi individet vores fjernsyn i forbindelse med Dinne og Finn´s foredrag om deres…

Læs mere

Kasserer Bent Jensen minder om at manges medlemsskab af Simfit udløb 31.12.19. Der er en del der ikke har fornyet medlemsskabet ved at indbetale 1100 kr. (voksne) til bank konto 2450 6281524079 snarest og inden den 24.01.2020, så forlænges dit medlemskab med et år. Hvis du ikke ønsker at gentegne medlemskabet, bedes du lægge nøglebrikken…

Læs mere

Kunne du tænke dig at starte på slægtsforskning på internettet? Så er vi klar til at hjælpe dig i gang. Internettet en kilde til millioner af informationer om den tid der har været – men hvordan finder du de rigtige ? Det er her vi gerne vil hjælpe. Vi kigger på brugen af kirkebøger, folketællinger,…

Læs mere