Missionen for Maugstrup Tidende

En online avis der kan sikre en nem og hurtig kontakt fra foreninger til beboere i området.

  • Sogneavis på nettet eller digital kommunikationsplatform til område uden kommunalplan defineret by område. Ja der er flere måder at beskrive MaugstrupTidende.dk.
  • Foreningerne kan poste nye indlæg på hjemmesiden blot ved at skrive indholdet i en tekst og sende denne til en bestemt emailadresse. Billeder kan vedhæftes.
  • Modtagerne i den anden ende kan tilmelde sig nyheder via email.
  • Alle indlæg postes automatisk på Facebook.
  • En aktivitetskalender viser hele tiden de næste arrangementer i sognet.

Førhen har udsendelse af information været foretaget ved omdeling af sedler med bude, det er forbundet med en del omkostninger og besvær for foreningerne.

I Maugstrup sogn tager vi selv ansvar for udviklingen. Nogen tager sig tid til at holde rent i Multihus eller arrangere Påskebazar, andre planter træer langs indfaldsvejene og nogen laver en online avis.

Vi er klar over at der kan være en teknisk barriere for særligt den ældste gruppe af beboere. Vi har i opstartsfasen lavet edb-cafe hvor der er mulighed for at få hjælp til at bruge sin computer og det vil blive gentaget efter behov.

Fælles for vores område er at mange bidrager og derfor bliver det overkommeligt. Væsentligt er det også at nye projekter møder opbakning fra beboerne, vi har ja hatten på når nogen sætter nye både i vandet.

Vi er også bevidste om at ikke alle vil tilmelde sig, det står beboere frit for om de vil tilmelde sig nyheder fra Maugstrup Tidende.

Information via sedler i postkassen vil fremover være blive væsentligt reduceret, så hvis man vil holde ajour er det tilmelding til nyheder via email der er vejen frem.