I dag er det Palmesøndag, og det betyder at påskeugen er begyndt. Derfor vil jeg lige sende en lille oversigt over, hvad der sker i kirken.   Skærtorsdag er der gudstjeneste i Maugstrup Kirke kl. 17 med altergang. Langfredag kommer der en række dygtige musikere og opføre Pergolesis værk Stabat Mater ved gudstjenesten kl. 10:30…

Læs mere

Kære menighed Grundet de mange restriktioner i forbindelse med Corona har vi i menighedsrådet besluttet, at der ikke vil være altergang i Maugstrup Kirke, førend der bliver lempet lidt på reglerne. Det betyder dog på ingen måde, at man er afskåret fra at modtage nadver; for man kan altid ringe til mig eller en af…

Læs mere

I morgen vil der igen være mulighed for at komme i kirke i Maugstrup kl. 10:30. Gudstjenesten er ved Lone Marie Lundsgaard. De nye restriktioner betyder, at der ikke er fællessang og der højst må være 16 i Maugstrup Kirke ved kirkelige handlinger foruden medarbejdere. De bedste hilsner Sognepræst Niels Dalsgaard

Læs mere

Som traditionen er her i sognet fejrer vi gerne nytårsgudstjeneste d. 1. januar, men som så meget andet er alting ikke helt, som det plejer at være i år, og grundet Corona-situationen ser vi os derfor nødsaget til at aflyse gudstjenesten d. 1. januar kl. 13. Men jeg vil gerne ønske jer alle et godt…

Læs mere

Der er kommet nye restriktioner vedrørende gudstjenester. Og det betyder helt konkret, at der ikke må synges i kirken og gudstjenester ikke må vare mere end ½ time. Julegudstjenesterne vil derfor blive afholdt med de nye gældende restriktioner ,og selvom det bliver mærkeligt ikke at synge med på julesalmerne, så er det dog endnu ikke…

Læs mere

Grundet de nye restriktioner har menighedsrådet i Maugstrup besluttet at skære ned på aktiviteter i konfirmandstuen. Derfor er sogne- og sangaftenen, der var planlagt til d. 2. og 16. november aflyst. Nye restriktioner betyder også, at man skal bære mundbind til og fra kirken. Man kan dog tage det af, når man har taget plads…

Læs mere

Kære Alle, det var jo sådan set meningen, at vi skulle have haft teltgudstjeneste på søndag d. 14. juni og spist morgenmad sammen efterfølgende, men da der ikke bliver noget telt i år, rykker gudstjenesten i stedet ind i Maugstrup Kirke; hvor vi på søndag skal høre lignelsen om den rige bonde og synge nogle…

Læs mere

Hvert år plejer vi at fejre Grundlovsdag med gudstjeneste og taler i præstegårdshaven, men i år er det ikke et år som andre og grundet faren for Corona, er det blevet besluttet, at arrangementet aflyses. Og det samme gør sig desværre også gældende for vores Sankt Hans Aften. De bedste hilsner Sognepræst Niels Dalsgaard

Læs mere

Kære Menighed Så er kirkedøren igen åben – og vi kan derfor så småt begynde at fejre gudstjeneste igen i Maugstrup Kirke. Den første gudstjeneste bliver søndag d. 24. maj kl. 10:30. Der vil i den forbindelse selvfølgelig være nogle forskellige foranstaltninger, der skal overholdes. Hænder skal sprittes af i våbenhuset, og derudover må man…

Læs mere

Kære menighed Så blev det søndag igen – og desværre må vi stadig ikke fejre gudstjeneste i Maugstrup Kirke. Så her er i stedet for en lille video, hvor jeg fortæller lidt om, hvad der er tilbage fra den gamle romanske kirke. Bag kameraet er vores graver og kirketjener Ole Toft Sørensen, så tak for…

Læs mere