Vej og fortov udvalg Simmersted

I forbindelse med at der næste år skal lægges ny asfalt håber vi at kunne inddrages i hvordan vej og fortov kan forbedres. Et udvalg under landsbyforeningen vil sættte sig sammen og gå i dialog med kommunen. Har du lyst at være med så kontakt Inger Iversen tlf 21726983 Første møde holdes 24. juni kl…

Læs mere

Betal kontingent eller aflever din Simfit brik

Kontingentinformation juni 2021 Nu ser det ud til at aktivitetsniveauet i Simfit 24/7 bliver normalt igen, og det betyder også kontingentmæssigt, at vi kommer tilbage til normale forhold. Lige nu har vi den regel, at vi for resten af året 2021 henholdsvis kan betale 600 kr., alm. medlemmer og 300 kr. for unge og studerende/lærlinge.…

Læs mere

Høj musik i det fri er fedt

Bare ikke for naboerne. Børn og unge er vilde med høj musik og hvem kan fortænke dem i det. Vi har alle været unge og fulde af hormoner der blev brændt af med høj musik eller en tunet og larmende knallert. Et par gange om året fylder vi Multihuset til fest for voksne og da…

Læs mere

Husk Generalforsamling Lokalhistorisk

Vi slutter af med at køre en tur i Simmersted Mose hvor vi ser hvor Simmersted skatten blev fundet. 10. juni kl. 19.00 ved Simmersted Multihuset. Vi holder en lidt anderledes generalforsamling i år. Vi gør det nemlig udendørs, men stadig som vi plejer lynhurtigt. Beretningen er nemlig meget hurtigt overstået og der er ingen…

Læs mere

Generalforsamling Simfit

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 16.6.21  kl 19. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens Dagorden i følge vedtægter: 1:Valg af dirigent 2:Valg af referent 3: Valg af stemmetællere 4:Beretning ved formanden 5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren 6:Fremlæggelse af budget 7:Fastlæggelse af kontingent 8:Valg af bestyrelse På valg er: Formand…

Læs mere

Generalforsamling Simmersted Idrætsforening

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til Generalforsamling Onsdag d. 16. juni 2021 kl.19.30 i Multihuset Der er følgende dagsorden: Valg af ordstyrer og protokolfører Formandens beretning Indkomne forslag. Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for oprettede underafdelinger Valg af bestyrelse jfr. §4 På valg er:             Formanden 3 bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 suppleanter…

Læs mere

Har du set Star?

***Udpdate -Star er hjemme igen*** Meget kærlig hund, som logrer og som ofte gerne vil snakke med folk.. Så andre burde kunne kalde hende til sig. Hvis nogle ser hende. Så må de meget gerne kontakte mig på:  Maria Autzen Schiøtz  Mobil: 22184029 Ringgade 38, Maugstrup 6500 Vojens

Læs mere

Generalforsamling Lokalhistorisk

10. juni kl. 19.00 ved Simmersted Multihuset. Vi holder en lidt anderledes generalforsamling i år. Vi gør det nemlig udendørs, men stadig som vi plejer lynhurtigt. Beretningen er nemlig meget hurtigt overstået og der er ingen kaffe og kringle i år. Der er 2 på valg der ikke ønsker genvalg, så det er nu du…

Læs mere

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling Tirsdag d.15. juni 2021 kl.18.45, Multihuset i Simmersted Valg af dirigent. Valg af stemmetællere og referent. Bestyrelsen aflægger beretning.Herunder kort information og orientering fra skole-, børnehave- og SFO-leder. Bestyrelsen fremlægger revideret årsrapport til orientering Tilsynsførende forelægger tilsynsrapport5.a Valg af tilsynsførende a Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen:       På valg er: Martin Jensen           (modtager…

Læs mere

Simfit24syv åbent uden bemanding

Kære medlemmer. Vi er nu i den heldige situation at centeret kan åbne igen uden bemanding fra i morgen fredag den 21.maj. Der er stadig et krav om corona pas/ bevis som skal kunne forevis ved stikprøve kontrol. Når man møder ind til træning bedes I noterer jer i kalender på skranken. Dette gør en…

Læs mere

Online borgermøde kommuneplan 21

11. maj kl. 19.30 find link til mødet herunder. https://www.haderslev.dk/udvikling/forslag-til-kommuneplan-2021-2033/ Hvad skal der ske i vores områder iflg. forslag til kommunalplan 2021?Vi har et faldende indbyggertal, men vi er angivet som et af de områder der har bosætningspotentiale og naturpotentiale. Hvad vi bruge det til? Skal vi være omdannelseslandsby? Skal vi gå efter at få…

Læs mere