Generalforsamling i vandværk udsættes

Til Fællesvandværket Maugstrup’s medlemmer.Grundet der stadig er stor smitte med corona, har bestyrelsen besluttet at udskyde årets generalforsamling indtil vi kan mødes på fornuftig vis igen uden restriktioner.Med venlig hilsen Bestyrelsen i Fællesvandværket Maugstrup a.m.b.a.

Læs mere

Generalforsamling Simfit 24/7

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 27.1.2022 kl 18.30. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens Dagorden i følge vedtægter: 1:Valg af dirigent  2:Valg af referent 3: Valg af stemmetællere  4:Beretning ved formanden  5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren  6:Fremlæggelse af budget  7:Fastlæggelse af kontingent  8:Valg af bestyrelse  9: Evt. Indkomne forslag skal være formanden…

Læs mere

Bliv en del af revyholdet

Halløj alle i lokalsamfundet. Simmersted revyen Mange nye tilflyttere kendetegner vores fællesskab og vi vil rigtig gerne invitere jer ind også i dette forum, så kom frisk frem hvis du har en skuespiller – en forfatterspire eller en musikalsk åre gemt i maven, vi har brug for alle gode kræfter for at få revyen op…

Læs mere

Generalforsamling Sif og Simfit

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til  Generalforsamling Torsdag d.27. januar 2022 kl. 19.00 i Multihuset Der er følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og protokolfører 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag. 4. Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for oprettede underafdelinger 5. Valg af bestyrelse jf. vedtægternes §4 På valg er: Kassereren. 2 bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af 2 suppleanter…

Læs mere

Nye åbeningstider i Lokalhistorisk

På bestyrelsesmøde i aftes har vi besluttet følgende åbningstider i arkivet: Fra Torsdag d. 13. Jan. Til og med Torsdag d.31 Marts er arkivet åbent alle torsdage Fra kl. 14.00 – kl. 17.00. Arkivet holder til på 1. sal i Multihuset.

Læs mere

Udvikling & Byggeri på SimFri

2022 er startet, igen med restriktioner, men dog i en mere light version end vi tidligere har set det.Vaccinationer er i fuld gang også for børnene på SimFri, og vi håber ligesom alle andre at medvaccinationer og forår i sigte er der håb for fuldstændig normal skolegang igen inden alt forlænge. Vi glædes over at…

Læs mere

Nyt om dart

Vi havde nok alle regnet eller håbet på at kunne starte med dart mandag, men efter at have talt med formanden for SIF må vi udskyde start til tidligst 17.1. Ærgeligt men corona bestemmer over os. Hvis denne dato ændres hører I atter fra os. Mvh Jan Christensen Der er oprettet en Facebook gruppe for…

Læs mere

Lokalhistorisk ønsker glædelig jul og et godt nyt år

Lokalhistorisk Forening for Maugstrup, Kastvrå, Simmersted og Hjerndrup vil gerne ønske sine 442 medlemmer, en glædelig jul og et godt nytår. Arkivets åbnings tid bliver bekendtgjort i begyndelsen af det nye år. P. b. v. Svend Erik L. Hansen.

Læs mere

Dartklubbens juleafslutning aflyst

Pga Corona situationen aflyses juleafslutningen. Der startes op igen mandag d. 10 januar kl 19.Alle er velkommen. Vil du høre mere om Dartklubben så kontakt Jan Andersen på mail jank2110@gmail.com

Læs mere

Sognejagt – alle er velkomne

Lørdag den 11. december 2021 er der sognejagt igen. Vi starter kl. 10.00 på p-pladsen ved Friskolen/Multihuset. Efter jagten er der gratis pølser og drikkevarer til alle deltager. Så tag varmt tøj og godt fodtøj på, og tag med på jagt i Præsteskoven og plantagen.

Læs mere

Godt nyt – nye naboer i Simmersted

Simmersted Byvej 20A fik ikke så længe siden solgt skilt op og nu kan Østerskovvej 2 se frem til nye beboere i det nye år. Vi må tage godt imod de nye beboere, stop op og hils på dem når I kommer forbi. Knap var det sidste hus solgt før Home kunne sætte et nyt…

Læs mere