Støtteforeningen for SimFri: Generalforsamling

Ordinær generalforsamling den 07. maj 2024 kl. 19.00 På Simmersted Friskole (SFO´s lokaler) Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne, dagsorden herunder. Vi glæder os til at se rigtig mange af Jer til generalforsamlingen. Vel mødt. Bestyrelsen for Støtteforeningen

Læs mere

Multihusets repræsentantskabsmøde

Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn, indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde: d. 2. maj 2024 klokken 19.30 i Multihuset Der er følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag.    a. Fremlæggelse og beslutning om ændring af Multihusets 1. sal.…

Læs mere

Invitation til Idémøde Maugstrup Solcellepark

Invitation til Idémøde den 10. april kl. 19.00 – 21.00 i Multihuset Grøn Pulje – Maugstrup Solcellepark Som aftalt på informationsmødet den 29. februar vil vi gerne invitere alle foreningerne og andre, som har lyst til at være med til at give idéer til ting, som vi i området kan søge penge til i den…

Læs mere

Revyen er nedfældet på papir – sæt kryds i kalenderen 7. juni

Nu skal skuespillere, backstage folket og musikken i gang med at øve. Der er allerede et godt stort hold med en del nye og alligevel er der da plads til DIG hvis du har lyst at være med. I år bliver der kun een dag med revy under sommerfesten. Fredag 7. juni og bagefter er…

Læs mere

Påskebazar på lørdag

[Klik ind på Påskebazar og del derfra] Der lægges store kræfter i forbedredelserne, hverken kager, Facebook opslag og blomsterdekorationer kommer af sig selv. Så spar på kalorierne indtil lørdag og giv den gas, der er både kage og grillpølser. I ventetiden kan du hjælpe med at lave dekorationer torsdag og dele alle de Facebook opslag…

Læs mere

Invitation til Idémøde Maugstrup Solcellepark

Invitation til Idémøde den 10. april kl. 19.00 – 21.00 i Multihuset Grøn Pulje – Maugstrup Solcellepark Som aftalt på informationsmødet den 29. februar vil vi gerne invitere alle foreningerne og andre, som har lyst til at være med til at give idéer til ting, som vi i området kan søge penge til i den…

Læs mere

Du kan hjælpe Påskebazaren fra sofaen

Det er ikke meget du behøver at gøre. Du behøver bare at dele opslag på Facebook, det vil være en stor hjælp. Vi har brug for at komme bredt ud, så ingen overser at der er påskebazar på lørdag den 23.3.24 Ligeså godt vil det være at kommentere på opslagene og tagge de af dine…

Læs mere

Påskebazaren føler sig glade :-)

Vi er så heldige at have fået en masse birkegrene forærende, så I behøver ikke gå ud og klippe til os i år. MEN vi vil stadig rigtig gerne, hvis I kan hjælpe os med : Magnoliegrene – gamle æblegrene – forsytiagrene – gæslingegrene – troldegrene – troldpil/ fladpil -mos – efeuranker – grene med…

Læs mere

Ændring – Lokalhistorisk generalforsamling

På grund af sygdom må vi desværre aflyse foredraget om Kleinbahnen. Vi har i stedet fået redaktør Leif Bruun til at komme og fortælle om og vise billeder fra Kongeskibet Dannebrog. Leif har bl.a. igennem sine ”gode forbindelser” været i stand til at få adgang til steder hvor offentligheden normalt ikke har adgang. Tid og…

Læs mere

Forårsopvisning 17. marts 2024

Kom og oplev Simmersted Idrætsforenings forårsopvisning, i Multihuset, søndag d. 17. marts kl. 9.30. Foreningens egne børne- og voksenhold vil give os en smagsprøve på, hvad de har lavet i løbet af året, og så får vi besøg af SimFri, samt 2 andre gæstehold. Efter opvisningen er der mulighed for at købe en pølse/grillpølse.

Læs mere