Fra elefanter til tangenter.

Bliver du/I nysgerrige ved, at læse overskriften og tænker hvad er nu det, så kommer Karin Mølbak tirsdag den 7. FEB til Multihuset i Simmersted og gør os lidt klogere på det, det er som sædvanlig kl. 1400-? Husk kop og evt. kage til kaffe/te. Vel mødt

Læs mere

Kaj Roos Hansen

Tirsdag den 31.JAN kl 1400 i får vi i Tirsdagsklubben besøg af Kaj Roos Hansen, og som jeg kender han skal det nok blive rigtig interessant. Det er som vi plejer, i Multihuset i Simmersted. Husk kaffekop og evt. lidt kage. Vel mødt

Læs mere

Kaj Roos Hansen

Tirsdag den 31.JAN kl 1400 i får vi i Tirsdagsklubben besøg af Kaj Roos Hansen, og som jeg kender han skal det nok blive rigtig interessant. Det er som vi plejer, i Multihuset i Simmersted. Husk kaffekop og evt. lidt kage. Vel mødt

Læs mere

Til Nordkap med hestvogn

Tirsdag den 11./10. kl. 1400 kommer Per Bové og fortæller om sin tur” Til Nordkap med hestevogn” Det skal nok blive interessesandt. Husk kop og evt. kage til kaffen. Vel mødt

Læs mere

Til Nordkap med Hestevogn.

Tirsdag den 11./10. kl. 1400 kommer Per Bové og fortæller om sin tur” Til Nordkap med hestevogn” Det skal nok blive interessesandt. Husk kop og evt. kage til kaffen. Vel mødt

Læs mere

Det vilde Westen

Så starter Tirsdagsklubben igen den 04 OKT kl 1400 i Multihuset i Simmersted. Alle +65 årrige er velkommen. Der er ingen kontingenter der skal betales, så mød bare op. Der startes op men “Det vilde Westen ved Thorkild Sørensen. Husk at medbringe kop og evt. kage til kaffen. Vel mødt

Læs mere

Sogneudflugt for Maugstrup sogn

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 0900, fra Maugstrup Kirkeplads, afgår bussen til Broager Kirke og derefter er der spisning på Den gamle kro i Gråsten. Efter spisningen går turen til Cathrines Minde teglværk, hvor der er en rundvisning. Kaffen indtages på Krusmølle. Hjemkomst senest kl. 1800. Pris kr. 300,00 Tilmelding til Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard…

Læs mere

Afslutning

Hov, glemte lige at skrive at den 22/03 skal I ikke have kop eller kage med. Bestyrelsen dækker op Vel mødt

Læs mere

Afslutning

Tirsdag den 22/03-2022 kl 1400 , vil Ulla og Jonna give os et tilbageblik over revyen i Simmersted. Det skal nok få mange gode og sjove minder frem. Vel mødt

Læs mere

Sang fra Højskolesangbogen

Tirsdag den 15. marts k. 1400 – ca. 1600 synger vi fra højskolesangbogen. Husk det er svært at være sur og nedtrykt når man synger, så kom og vær med. Vel mødt

Læs mere

Forårsfest

Tirsdag den 8. marts afholder vi vinterfesten som en forårsfest, nu hvor corona har sluppet os. Vi starter kl 1300, og I skal ikke komme med kop og kager, bestyrelsen dækker op. Vel mødt

Læs mere

Gnist, gejst og livsglæde.

Tirsdag den 1. marts kl 1400 i Multihuset i Simmersted kommer Trine Jensen, nogen kan måske huske hende da hun var og fortælle og optræde som hospital klovn, og vil gøre os klogere på “Gnist, gejst og livsglæde. Det skal nok blive gang i den. Vel mødt

Læs mere