Indsættelse af ny præst i Tresognspastoratet kl.9 på søndag d.6.juni i Maugstrup Kirke

Kom og vær med til at byde vores nye præst i tresognspastoratet velkommen ved indsættelsen i morgen i Maugstrup Kirke kl.9 Ved indsættelsen medvirker domprovst Torben Hjul Andersen. Vi glæder os til at modtage Pia Haaning Lorenzen i Maugstrup. Pia vil, i lighed med de to andre præster, komme til at have tjenester i alle…

Læs mere

Nytårskoncerten d. 17.januar er aflyst

Desværre må vi aflyse den planlagte koncert med SASO. Restriktionerne er desværre ikke blevet lempet, snarer de modsatte og af indlysende grunde. Vi håber på bedre tider med mulighed for fælleskab også omkring musikken. Livsnydergruppen Jonna Boye, Ingeborg Hjort, Ulla Toft og Hanne Nissen

Læs mere

Nytårskoncert søndag d.17.januar 2021 kl.14 i Multihuset i Simmersted

En festlig og sikker start på det nye år. Vi laver igen i år en Nytårskoncert med SASO-SønderjyskAmatørSymfoniOrkester, men i år er der en del ændringer i arrangementet. Der vil blive solgt ca. halvt så mange billetter, så vi kan lave afstand mellem koncert gæsterne. Der vil være en pose med lidt lækkert til ganen…

Læs mere

Julekoncert og adventsmøde aflyses

Desværre må vi aflyse julekoncerten med Vojens Brass Band, som skulle havde været i Maugstrup Kirke tirsdag d. 24.november. Ligeledes må vi aflyse adventsmødet. Vi kan ikke lave den nødvendige afstand mellem deltagerne i Konfirmandstuen. Venlig hilsen Maugstrup Menighedsråd

Læs mere

Maugstrup sogns menighedsråd

På valgforsamlingen i går blev følgende valgt til at udgøre sognets menighedsråd i de næste 4 år: Lis Vibeke Duus Ulla Toft Hanne Kathrine Juhl Nissen Gitte Jessen Borst Solveig Kappel Som stedfortrædeer blev valgt: Morten Ramsgaard Hanne Riedel Kirsten Borst Johanning Funktionsperioden starter 1.december 2020 Vi takker alle der deltog i valgforsamlingen for en…

Læs mere

Valgmøde tirsdag d. 15.september kl.19 i konfirmandstuen i Maugstrup Præstegård

Kom og vær med til at sammensætte det nye menighedsråd, som skal virke de næste 4 år. Menighedsrådet løser mange forskellige opgaver, og der er flere store projekter i den nærmeste fremtid at tage fat på. Der ligger et projekt for indvendig kalkning af kirken, der skal ansættes ny præst i Vojens, der kommer et…

Læs mere

Tilmelding til spisning efter høstgudstjeneste d. 13.september

Vi vil gerne vide, hvor mange vi bliver til gullaschsuppe i konfirmandstuen efter høstgudstjenesten søndag d.13.september. Derfor beder vi om tilmelding til maden. Så kan vi indrette lokalet efter gældende retningslinjer. Sognepræst Niels Dalsgaard tager imod på mail NBC@KM.dk eller tlf . 74506327 senest tirsdag d. 8.september. Vi håber på at se mange af jer…

Læs mere

Offentligt orienteringmøde tirsdag den.11.august kl.19.00 i konfirmandstuen i Maugstrup

Forud for valg til menighedsråd holdes der orienteringsmøde. På mødet vil menighedsrådets medlemmer fortælle om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og redegøre for kommende opgaver. Der vil desuden blive redegjort for valgforsamlingen, som finder sted tirsdag d. 15. september. Der serveres kaffe og kage og alle er velkomne. Maugstrup menighedsråd

Læs mere

NYT orienteringsmøde d. 11.august kl.19.00 i konfirmandstuen i Maugstrup

I år er der valg til Menighedsrådet. Forud for valget holders der et orienteringsmøde, hvor der bliver fortalt om arbejdet i menighedsrådet i den forløbne periode og kommende opgaver. Desuden vil der blive redegjort for reglerne for valgforsamlingen, som finder sted tirsdag d. 15.september. Nu håber vi bare at datoerne holder denne gang. Maugstrup Menighedsråd

Læs mere

Ny fra Maugstrup plantage

Der sker noget i skoven i denne tid. Træerne springer ud og fuglene synger. I Maugstrup Plantage er borde og bænke blevet fornyet. Nu kan man igen sidde sikkert og godt og nyde sin kaffe. Lige nu er der desuden gang i skovning af et areal med rødgran, som var klar til hugst. Vi ønsker…

Læs mere