Landsbyforeningen aflyser generalforsamling 19. marts!

Generalforsamlingen 19 marts kl. 19.30 i Multihuset aflyses hermed. Når det igen anses som forsvarligt at mødes, indkalder vi til ny generalforsamling med 14 dages varsel. På foreningens vegne, formand Gitte Borst

Læs mere

Fællesspisning og generalforsamling tirsdag 17. marts.

Landsbyforeningen inviterer til fællesspisning tirsdag den 17. marts kl. 18.00 i Multihuset. Kl. 19.30 afholdes Landsbyforeningens generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. På valg til bestyrelsen er Birgit Kirstensen, Inger Iversen, alle tre er villige til genvalg. På valg som revisor er Louise Toft Petersen, hun er også villig til genvalg. Forslag skal stilles skriftligt, de…

Læs mere

Gratis aftensmad 12. september.

Landsbyforeningen inviterer alle til gratis aftensmad torsdag den 12. september 2019 kl. 18 i Multihuset. Man medbringer selv service, bestik og drikkevarer. Kl. 19.00 serverer vi en kop kaffe og afholder 1. runde af Borgerbudgettering 2019. Det er her, du kan komme med ideer til, hvordan årets tildeling af 50.000 kr. skal bruges. Der nedsættes…

Læs mere

Vi traver området tyndt…

Nu er tiden kommet til at forny medlemskabet af Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn. Prisen er igen i år 40 kr. pr. person over 18 år. Kontingentet bliver brugt til forskellige ting, der gavner lokalsamfundet. Sidste tiltag er, at Landsbyforeningen betaler for forsikring i 5 år, af den hjertestarter der hænges op i Maugstrup om…

Læs mere

Tiden er kommet

Nu er tiden kommet til at forny medlemskabet af Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn. Prisen er igen i år 40 kr. pr. person over 18 år. Kontingentet bliver brugt til forskellige ting, der gavner lokalsamfundet. Sidste tiltag er, at Landsbyforeningen betaler for forsikring i 5 år, af den hjertestarter der hænges op i Maugstrup om…

Læs mere

Landsbyforeningens generalforsamling 7. marts kl. 19.30

Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn afholder ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts kl. 19.30 i Multihuset. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Valg af protokolfører Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hanne Riedel og Jan Borst, de modtager begge genvalg. Der vælges…

Læs mere

Fællesspisning 7. marts.

Landsbyforeningen inviterer til fællesspisning i Multihuset torsdag den 7. marts kl. 18.00 Pris: 30 kr. pr. person, børn under 12 år spiser gratis med, men de skal meldes til som børn. Medbring selv service, bestik og drikkevarer. Tilmelding sker til Birgit Kristensen på SMS til 26736376 eller via mail til Birgit@enemarkkort.dk senest søndag den 24.…

Læs mere