Landsbyforeningen indkalder til generalforsamling onsdag 6. marts kl. 19.00 i Multihuset.

Kom og deltag i den årlige generalforsamling i Landsbyforeningen for Maugstrup, Simmersted og omegn. Dagsorden som følger: Det er meget vigtigt, at vi alle er hjælper med at finde to nye kandidater til bestyrelsen. Foreningen kan ikke fortsætte arbejdet for lokalområdet uden en fuldtallig bestyrelse. Vi mødes som regel 9-10 gange årligt af ca. 1-1…

Læs mere

2. runde borgerbudgettering 2023

Tirsdag 22. august kl. 19.30 afholder Landsbyforeningen for Maugstrup – Simmersted og Omegn 2. runde af borgerbudgettering 2023. – Det er umiddelbart i forlængelse af jubilæumsreception og fællesspisning. Alle er meget velkomne. Det er jo her, der bliver fremlagt forslag, og efterfølgende stemmer vi om, hvilke projekter, der skal føres ud i livet. Kom endelig…

Læs mere

Jeg har brug for hjælp!!

Sankt Hans aften 23. juni 2023 skal vi jo gerne have en festlig aften i præstegårdshaven. Jeg kan simpelthen ikke magte opgaven med kage til et stort kaffebord alene, så hvis du har lyst til at bidrage med en eller anden slags kage, så send mig lige en SMS på 23345180, så jeg har et…

Læs mere

Medlemskort til Landsbyforeningen

Onsdag 24. maj fra kl. 16 sælger Landsbyforeningens bestyrelse med hjælp fra Christian Greve og Ole Harbo medlemskort til Landsbyforeningen, her kan betales med både kontanter og mobile Pay. Prisen er uændret 40 kr. pr person over 18 år, foreningen har blandt andet brug for penge for at hjertestarteren i Maugstrup kan være forsikret og…

Læs mere

Generalforsamling i Landsbyforeningen

HOV – fejl 40… generalforsamling er onsdag 15. marts!!!!!!!!! Landsbyforeningen afholder generalforsamling onsdag den 15. marts kl. 19.30 i Multihuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg kan genvælges, men vi ser gerne kandidater med friske og nye kræfter. Ønsker man ikke at indtræde i bestyrelsen vil vi også gerne have kandidater til…

Læs mere

50.000 kroner!!!

Jeg vil så gerne se rigtig mange af jer til 2. runde af borgerbudgettering 2022 torsdag den 11. august kl. 19 i Multihuset. For at få del i pengene skal du/I medbringe en projektbeskrivelse og et budget. Efter projektfremlæggelserne stemmer vi om, hvilke projekter, der skal føres ud i livet. Husk blot, at der skal…

Læs mere

Jeg kan godt bruge lidt hjælp…..

Jeg er tovholder på kagebordet til Sankt Hansfesten i præstegårdshaven i Maugstrup. Jeg kan virkelig godt bruge lidt hjælp. Mon ikke der er nogle stykker, som vil bidrage med en dåse småkager, en kringle eller en pladekage? Jeg har styr på lagkager og brødtorte. Hvis du vil bidrage til en virkelig hyggelig aften, så send…

Læs mere

Borgerbudgettering 2022

Den første runde af borgerbudgettering 2022 finder sted søndag den 12. juni i teltet umiddelbart efter gudstjenesten og den fælles morgenkaffe. Borgerbudgetteringen i Haderslev kommune indebærer kort fortalt, at vort område på forhånd er sikret 50.000 kr., til de projekter, vi ønsker ført ud i livet. 1. møde er et orienteringsmøde, hvor der også bliver…

Læs mere

Medlemskort til Landsbyforeningen

Tirsdag den 24. maj fra kl. 16 kommer vi til din dør, for at sælge medlemskort til Landsbyforeningen. Vi er rigtig glade for, at 40 allerede har betalt via mobile Pay. Det er fortsat muligt på 8209UT, prisen er stadig 40 kr. pr. voksen i husstanden. Der kan selvfølgelig betales med kontanter eller mobile Pay,…

Læs mere

Landsbyforeningen sælger medlemskort. Det er tid til at forny medlemsskabet af Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og Omegn. Man kan allerede nu betale på mobile Pay på følgende nummer: 8209UT, prisen er som sædvanligt 40 kr. pr. person over 18 år. Det er også muligt, at aflevere penge i en kuvert hos et af bestyrelsesmedlemmerne (Inger Iversen,…

Læs mere

Generalforsamling i Landsbyforeningen

Der afholdes generalforsamling i Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og Omegn torsdag den 10. marts kl. 19.00 i Multihuset. Dagsorden i følge vedtægterne, eventuelle forslag skal senest være Gitte Borst i hænde onsdag den 2. marts. Inger Iversen, Birgit Kristensen og Gitte Borst er på valg, alle er villige til genvalg. Der serveres kaffe og lidt kage…

Læs mere