Maugstrup Tidende

Maugstrup, Kastvrå, Simmersted og Hjerndrup

Indlæg af Dorthe Skjærris

Generalforsamling SimFit 24-syv den 29.1.2019

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. 1.2019 kl 19. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens Dagsorden i følge vedtægter: 1:Valg af dirigent 2:Valg af referent 3: Valg af stemmetællere 4:Beretning ved formanden 5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren 6:Fremlæggelse af budget 7:Fastlæggelse af kontingent 8:Valg af bestyrelse På valg er:…

Læs mere

Generalforsamling i SimFit 24/7

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 19-2-2018 kl 19. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens Dagorden i følge vedtægter: 1:Valg af dirigent 2:Valg af referent 3: Valg af stemmetællere 4:Beretning ved formanden 5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren 6:Fremlæggelse af budget 7:Fastlæggelse af kontingent 8:Valg af bestyrelse På valg er: Formand…

Læs mere

Aftens arrangement i SimFit

Aften arrangement i Simfit fredag den 26-1-2018 Vi gentager succes fra sidste år med en aftentræning. Program: Kl 19,30-20,00: Fodbold fitness m/ Charlotte Hansen Kl. 20,15-21,00: Danse event med Lars Christensen fra Step by Step Kl 19.30-21,00: Cirkeltræning i maskiner. (Køres sideløbende med aktiviteter i hal) Kl.21 og til vi ikke gider mere: Ølsmagning ved…

Læs mere

Skal du af med en brik

            Skulle du være en af dem som IKKE har valgt at gentegne dit medlemskab i SimFit 24-syv, skal du afleverer din nøglebrik hos Bent Kok Jensen, Simmersted Byvej 8 A. Du må gerne smide den i postkassen, bare du husker at sætte dit navn ved. Vi håber, at du…

Læs mere

Nyt fra Fit

SimFit 24-syv har haft generalforsamling. Et af ønskerne var mere information, til de som ikke er på Facebook. ( HVIS du er medlem af centeret OG på facebook så anmod om medlemskab på: Simfit 24-syv medlemmer ) Vi vil derfor fremadrettet prøve at lægge de samme informationer ud på Maugstrup Tidende. Som noget nyt vil…

Læs mere