Maugstrup Tidende

Maugstrup, Kastvrå, Simmersted og Hjerndrup

Indlæg af Dorthe Skjærris

Generalforsamling SimFit 24-syv den 29.1.2019

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. 1.2019 kl 19. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens Dagsorden i følge vedtægter: 1:Valg af dirigent 2:Valg af referent 3: Valg af stemmetællere 4:Beretning ved formanden 5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren 6:Fremlæggelse af budget 7:Fastlæggelse af kontingent 8:Valg af bestyrelse På valg er:…

Læs mere

Generalforsamling i SimFit 24/7

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 19-2-2018 kl 19. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens Dagorden i følge vedtægter: 1:Valg af dirigent 2:Valg af referent 3: Valg af stemmetællere 4:Beretning ved formanden 5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren 6:Fremlæggelse af budget 7:Fastlæggelse af kontingent 8:Valg af bestyrelse På valg er: Formand…

Læs mere

Aftens arrangement i SimFit

Aften arrangement i Simfit fredag den 26-1-2018 Vi gentager succes fra sidste år med en aftentræning. Program: Kl 19,30-20,00: Fodbold fitness m/ Charlotte Hansen Kl. 20,15-21,00: Danse event med Lars Christensen fra Step by Step Kl 19.30-21,00: Cirkeltræning i maskiner. (Køres sideløbende med aktiviteter i hal) Kl.21 og til vi ikke gider mere: Ølsmagning ved…

Læs mere

Skal du af med en brik

            Skulle du være en af dem som IKKE har valgt at gentegne dit medlemskab i SimFit 24-syv, skal du afleverer din nøglebrik hos Bent Kok Jensen, Simmersted Byvej 8 A. Du må gerne smide den i postkassen, bare du husker at sætte dit navn ved. Vi håber, at du…

Læs mere

Nyt fra Fit

SimFit 24-syv har haft generalforsamling. Et af ønskerne var mere information, til de som ikke er på Facebook. ( HVIS du er medlem af centeret OG på facebook så anmod om medlemskab på: Simfit 24-syv medlemmer ) Vi vil derfor fremadrettet prøve at lægge de samme informationer ud på Maugstrup Tidende. Som noget nyt vil…

Læs mere

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly