Landsbyliv når det er bedst

Der skal mange frivillige til at drive en landsby, vi skal blive endnu bedre til at rekruttere dem.

Det vil vi bruge nogle af midlerne til hvis vi vinder.

Vi skal vinde prisen som årets lokalsamfund, fordi....

IMG 6537

Vores område har vist at vi skaber resultater med de midler vi får tilført.

De 25.000 bliver brugt til at gøre vores lokalområde endnu bedre.

Vi vil bl.a. anvende dem til…..

  • Aktiviteter målrettet at inddrage nye frivillige fra vores lokalområde.

Måden vi har vi ikke udtænkt endnu, men får vi succes vil vi gerne dele opskriften med andre lokalsamfund.

  • Synliggørelse af vores lokalområde igennem ny landsbyhjemmeside der viser hvor dejligt et område vi bor i og derigennem tiltrække nye beboere.
  • Tiltrækning af nye beboere via Facebooksiden Flyt til Simmersted, Maugstrup og Kastvrå
  • Forskønnelse af udenoms arealer ved Multihus
  • Bidrage til renovering af Maugstrup Legeplads

Strategisk planlægning

0001

Vores lokalområde har kontinuerligt igennem det seneste årti arbejdet målrettet på udvikling og fornyelse. I 2008/09 blev en ambitiøs udviklingsplan udarbejdet – og i løbet af ganske få år realiseret.

 

Vores Multihus har gennem de sidste 6 år dannet rammen om utallige fælles aktiviteter der sikrer et levende lokalområde. Lige fra tumlinge gymnastik til pensionist klub, aktiviteter der er med til at gøre det til et attraktivt sted at bo uanset alder.

 

Der er lagt en langsigtet plan for området omkring Multihuset, som etapevist bliver etableret efterhånden som der er midler og frivillig arbejdskraft til rådighed.

Boliger og bosætning

0001

Vi har netop lagt sidste hånd på ny velkomstfolder, så tilflyttere kan blive taget ekstra godt imod. Den vil blive overbragt personligt og derved sikre at nye beboere også bliver tilbudt en rundvisning. Nogen har måske brug for at blive introduceret til andre med børn i samme alder eller rundvisning i Multihuset eller vores motionscenter Simfit.

Vi har meget få huse til salg, ikke desto mindre har vi lavet en video der viser det gode liv i vores lokal område som via Facebooksiden ”Flyt til Maugstrup eller Simmersted” vil hjælpe med at tiltrække nye beboere der vægter værdien af friskole, børnehave, multihus, foreningsliv og det stærke fællesskab højt.

Vi har et stort antal ældre beboere. Ældre der i mange andre tilfælde vil være flyttet i en mindre bolig i byen, men de bliver boende fordi godt naboskab gør det attraktivt og trygt at blive.

Vi er beviste om at der løbende vil komme boliger til salg, hvor vi som lokalområde har interesse i at tiltrække ressourcestærke børnefamilier.

Med en fantastisk beliggenhed tæt ved motorvej med blot 20-30 min. til Aabenraa og Kolding og 15 min til Haderslev, Vojens og Christiansfeld udgør vi en perfekt placering for familier hvor en eller begge arbejder udenfor kommunen. Hvis vi en sjælden gang har køer på vejen, er det som oftest en undsluppen kvie…

Samskabelse, dialog og samarbejde på tværs

DSC 1390

Vores område består af Maugstrup Sogn og en bid af Sommersted Sogn, en tilknytning der er fastholdt til trods for at Kastvrå for mere end 100 år siden blev lagt ind under Sommersted Sogn. I forbindelse med sidste kommunesammenlægning, blev naboskabet med Hjerndrup styrket.

Vandværkerne i de 2 sogne fusionerede sidste år, Hjerndrup får således vand fra Maugstrup der for få år siden fornyede vandværket med flytning og nyt pumpehus. Kastvrå har sit eget vandværk som udgør en vigtig del af deres sociale fællesskab i byen.

Vi har tradition for at organisere vores aktiviteter i foreninger, men helt spontane pop-up aktiviteter som fx 20 små loppemarkeder har lette kår, da der hersker en stor imødekommenhed for nye tiltag. Der findes en lang række af uformelle fællesaktiviteter som fx mandagscykelture, pigeaften på kroen, trampeture langs mark og skov, lokalt hold til Stafet for livet. Frivilligt arbejde er der umådelig meget af og det er med til at skabe relationer på tværs af alder og landsbygrænser.

 

Kommunikationen i vores område klares igennem vores egen online avis Maugstrup Tidende. Alle foreninger kan opslå nyheder og information derigennem og via smart opsætning bliver nyheder straks sendt ud som email og Facebook. Det sikrer at alle bliver informeret om stort og småt – det skaber sammenhold og er en stor arbejdsmæssig lettelse for foreningerne i det daglige.

Vi har naturligvis også adskillige Facebook grupper til der sikrer hurtig og bred kommunikation.

2 gange årligt mødes alle foreninger til fællesforeningsmøder hvor fælles anliggender bliver behandlet, det er en af grundstenene i vores gode foreningsliv at vi samarbejder på tværs af foreninger.

Synliggørelse af det gode liv i landdistrikterne

ZhegUZH5RdyWpDXq+8VmYg

Vi gør meget ud af at opslå aktiviteter på infoskærme i både Haderslev og Sommersted, samt varsko medier når vi har aktiviteter der kan være interessante for andre. De fleste af vores foreninger har en organiseringstrang der overstiger vores befolkningsgrundlag – så vi er nødt til at tiltrække folk udefra til vores arrangementer.

Vi vil nemlig meget gerne have fyldte sale når vi arrangerer noget, for vi er vilde med at arrangere fx nytårskoncert, grundlovsfest, påskebazar, aftenhøjskole. Aktiviteter som ofte tiltrækker et stort antal udensogns gæster.

 

Aviserne trykker årligt rigtigt mange spalte mm om vores område, for vi stille nemlig altid op og sørger for gode billeder.

Vores Facebook side Flyt til Maugstrup, Simmersted eller Kastvrå bliver fremover tilført nye videoer der viser det bedste fra vores område. Vi vil gerne hjælpe med at sikre hurtigt salg når husene bliver sat til salg.

Åbne vidder og tæt bebyggelse, vi har det hele i Maugstrup