IMG_2710

Kom og støb et bladformet fuglebad i beton

Kreativ forening starter vintersæsonen op med støbning af bladformet fuglebad. 6. september kl. 19. Hos Louise på Haderslevvej 30.

Sand og beton er klar. Du bedes medbringe en spand, håndskovl/murerske til at røre med og et eller flere store blade. Det skal være saftspændt, et slapt blad du’r ikke.

Materialpris pr. blad 30 kr.

Tilmelding nødvendig senest 4. sep. til Vibeke Legaard gerne sms på 21144410