Archive | Tirsdagsklubben

Ud i det blå med Tirsdagsklubben

Ud i det blå, ja ud i det blå til verdens ende. Det skal vi dog ikke , men tirsdag den 17/10 kl 1300 kører vi med bussen til Bredebro og ser Ecco sko fabrikker og senere kan vi også købe sko. Vi skal også have kaffe og kage samt aftensmad på Snephuset i Agerskov hvor vi skal have, JA det er en overraskelse.

Turen koster kr 150,00. HUSK VI STARTER KL 1300 FRA MULTIHUSET I SiMMERSTED.

Vel mødt.

Continue Reading

Syng og vær glad

Syng, syng og vær glad, synd med den stemme du har. Det kan vi gøre i Tirsdagsklubben, tirsdag den 10 OKT kl 1400 i Multihuser i Simmersten sammen med Hanne Jahns der vil komme og spille og synde med os.

Der er også plads til flere, kravet er kun at man er 60+år.

Vel mødt

Continue Reading

Tirsdagsklubben

Hvad har en politimand oplevet og lavet når han har været i etaten i 43 år. Det  kan vi bliver klogere på, når Jøren Duus fortæller om sit liv i 43 år som politimand.

Vel mødt den 03/10 kl 1400 i Multihuset.

Continue Reading

Sig nærmer tiden, nej ikke til jeg skal bort, men i Tirsdagsklubben.

Første ½ års program er færdig og vi starter kl 1400 i Multihuset i Simmersted:

03.  OKT      43 år som betjent v/Jørgen Duus

10. OKT       Musik og sang v/Hanne Jahns

17. OKT       Kl. 1300 Efterårstur til Ecco sko i Bredebro, aftensmad i Snephuset i Agerskov

24. OKT       Den gang vi drog af sted V/ Mette og Poul Nørup, Esbjerg

31. OKT       Lotto

07. NOV      Generalforsamling. Rita Juhl besøger os. På valg er Hans, Anna og Johanne.

14. NOV       En gartner i dronning Ingrid og Bitten Clausen´sliv v/Gert Jensen

21. NOV       Besøg i Præstegården i Maugstrup

28. NOV       Skoleleder Lasse Brink fortæller eventyr.

05. DEC       Julelotto

12. DEC      Juleafslutning

Vi kan igen se frem til et alsidig ½ år.

Vel mødt

 

Continue Reading

Udflugt med Tirsdagsklubben og Menighedsrådet

Den 30 MAJ kl 0900 fra Simmersted Multihus kører vi til Spinnehallerne i Vejle og får en rundvisning, derefter tager vi frokost på Jellinge Kro kl 1200.

Kl 1400 besøger vi Vikingekongens verdensarv og drikker kaffe med lagkage kl 1530 på museet. Efter kaffen tager vi hjemad igen.

Pris kr 300,00.

Tilmelding til Anna Adsersen tlf 74506989 eller Johanne Friis mo 28833876.

Husk det er først til møllen princippet.

Det bliver alle tiders tur.

Tirsdagsklubbet starter igen den 3. OKT kl 1400 i Simmersted Multihus

Continue Reading

Dement

Tirsdag den 14/02 kl 1400: Hvad er DEMENT, og kan der gøres noget ved det? Er det den nye skrækkelige folkesygdom eller? kom og hør foredraget om emnet ved Gitte Kirkegård.

Continue Reading

TIRSDAGSKLUBBEN.

Tirsdagsklubben:

Så er vi godt i gang i 2017. Godt Nytår til alle. Vi startede ud med et foredrag og Fenol ulykken i Simmersted den 21. JAN 1972 ved Leif Hansen, Rigsarkivet i Aabenraa. For mit eget vedkommende må jeg sige at jeg først nu blev klar over forureningens omfang. Nemlig at den nåede helt ud til dambruget i Fole. Den resulterede også i den omfattende miljølov som blev gældende i Danmark.

Jeg vil dog lige dvæle lidt ved vores sidste sammenkomst i 201. Da kom Simmersted Friskole med de store klasser og gik Luisabrud for os, bagefter sang de små klasser julesalmer, først selv, men senere havde vi fællessang. Det var virkelig hyggeligt og dejligt, en stor tak til elever og lærere. Det var en god måde at slutte året på og optakten til julen.

Den 17/01 havde vi besøg af ”De hylende hunde” fra Øster Lindet med musik og sang. Rigtig fornøjelig, så da kan man jo kun sige ”GODT HYLT HUNDE”

Vinterfesten den 24/01 var jeg ikke med til da jeg havde generalforsamling i min egen klub, men det plejer at være rigtig fornøjeligt. Det var det også denne gang har jeg fået fortalt. Så ØV man ikke kan være 2 steder samtidig.

Som I kan se sker der noget både at blive klog af og fornøjelser.

Den 07/02 Musik og sang Med Svend Erik Larsen

Den 14/02 Hvad er dement, og kan der gøres noget ved det? V/Gitte Kirkegård, Haderslev Kommune

Den 21/02 20 år som borgmester med Tove Larsen, Aabenraa.

Den 28/02 Johan Gjesing, og Thomas Kallenbach.

Den 07/03 “Bedstes hus” v/Trine Alvilda Jensen

Den 14/03 Forårstur. Hvorhen ??????

Den 21/03 Musik og sang med Anny Fyhn

Den 28/03 Afslutning. Lisbeth Skau besøger os.

Den 06/06 Sommerudflugt. Hvorhen ?????????

Kaj Skov

Ringgade 19

Maugstrup

MO 25596321

Mail: 19kaj44@gmail.com

Continue Reading