Archive | Multihuset

Danmark-Ungarn i Multihuset

VM i håndbold er jo i fuld gang i Frankrig, og nu begynder det snart at blive spændende med nogle knald-eller-fald kampe. Søndag den 22. januar kl. 16 skal Danmark spille 1/8-finale mod Ungarn, og den kamp er vi jo nok mange, der gerne vil se.

I vores “storskærms-hjørne” på Multihusets 1. sal har vi netop fået monteret nogle rigtig gode højttalere, så der er superfin lyd på til det store billede. Hvis du har tid og lyst og kunne tænke dig at se kampen på storskærm i Multihuset, så er du velkommen til at komme forbi søndag eftermiddag og slå dig ned i de grønne sofaer. Der vil ikke være nogen forplejning, men tag gerne lidt med hjemmefra. Vi regner med at tænde op for skærmen omkring kl. 15, når optakten begynder. Vi ses!

Continue Reading

Lurer anarki i Multihusets skuffer og skabe?

Forhåbentligt ikke, men Annemie er gået på pension og hun har de sidste 5-6 år været garant for at der herskede orden i Multihuset.

På Multihusets repræsentantskabsmøde 15. maj 2018 blev hun behørigt hyldet og takket af formand Solveig Kappel.

Annemie har lagt et stort arbejde i at holde orden og kender hver en krog af Multihuset. Alle der har haft deres gang i Multihuset har haft glæde af Annemies omhyggelighed og skarpe blik for detaljer.

Hun slipper dog ikke helt Multihuset, da hun stadig vil stå for at udlevere udlejningsnøgle.

De øvrige opgaver bliver fordelt på anden vis og måske kommer der andre procedurer for nogle ting. Har du lyst at være hjælper i Multihuset så kontakt Solveig 20347265.

Formanden aflagde beretning om om et højt aktivitetsniveau for Multihuset, et hus der bliver brugt af mange forskellige person grupper. Slides fra beretning kan du finde her: Repmøde 150518

Regnskabet viste en sund økonomi for Multihuset, hvor der er tænkt langsigtet.

Helhedsplan for området omkring Multihuset blev fremlagt og godkendt af de fremmødte. Planen bliver ikke udført her og nu men er en plan for hvor ting skal placeres på sigt. Det er f.eks. p pladser, legeplads, depotrum, 8 mandsbane mm.

 

På repræsentantsskabsmøde blev der også drøftet støjgener om natten fra Multihuset i forbindelse med udlejning. Bestyrelsen vil gerne informeres når naboer føler sig generet af støj, så de passende forholdsregler kan træffes i forhold til niveau og omfang. Da det kun er Flemming der bor i Simmersted og han sover meget tungt, så opdager bestyrelsen ikke problemer hvis ikke de informeres.

Sidst, men ikke mindst fik vi Ingeborgs rabarbertærte med flødeskum, en kage der altid vækker begejstring.

 

 

 

 

Continue Reading

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i Multihuset.

2018-04-29

Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn.

Til: Repræsentantskabet. (Dvs. ALLE fra lokalområdet, som har interesse for Multihuset).

Emne: Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde d. 15. maj 2018 klokken 19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

Multihusets bestyrelse fremsætter forslag om, at der arbejdes mod realisering af den udarbejdede helhedsplan for arealerne omkring Multihuset over en årrække i samarbejde med Multihusets interessenter.

5. Valg af:

a. Formand, i lige år. (På valg er Solveig Kappel)

b. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

c. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. (På valg er Flemming Nissen, Ingeborg Hjort og Bent Juhler (modtager genvalg).

d. 1 bestyrelsessuppleant hvert år. (Pt. er denne post ubesat)

e. 2 revisorer, hvert år (På valg er Johan Schmidt og Christian Greve)

f. 1 revisorsuppleant hvert år. (På valg er Jytte Schmidt)

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden Solveig Kappel (solveigkappel) i hænde senest d. 7. maj.

Multihuset vil være vært ved en forfriskning.

På bestyrelsens vegne

Bent Juhler

Næstformand

Continue Reading

Udkast til helhedsplan omkring multihuset

Steen har lavet en plan!

Kom og se det spændende udkast til en helhedsplan for arealerne omkring multihuset og friskolen mandag 12. marts 19.00.

Multihuset har, i samarbejde med foreninger og brugere af huset, gennem det seneste års tid, arbejdet mod en overordnet plan for udformning af arealerne omkring multihuset, der åbner for flere funktioner og udendørs aktiviteter end i dag.

På ønskelisten er blandt andet:
et indbydende velkomstområde, mere legeplads, flere P-pladser, mere depotplads, en multi-bane, bålsted, flere solplettet og opholdsområder, at der bliver lidt grønnere, vej til varetransport til køkkenet, at der er ikke slæbes mudder og sand indendørs, at der stadig kan spilles fodbold, at der kan løbes op og ned af skråningen og meget mere.

Nu har Steen lavet udkast til en plan, hvor vores ønsker er tænkt ind.

Har du lyst til at kigge med?

Der bliver orienteret om arbejdet med helhedsplanen ved afslutningen af Landsbyforeningens generalforsamling.
Her fremlægger Steen David Jørgensen det udarbejdede udkast til en helhedsplan for arealerne omkring Multihuset og Friskolen.
Der er stadig
mulighed for kommentarer og gode ideer til planen.

Landsbyforeningen afholder generalforsamling mandag 12. marts kl. 19.00 i Multihuset i Simmersted.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi ses

Multihusets bestyrelse.

 

Continue Reading

Hurtigt og stabilt internet i Multihuset

Flittige brugere af internettet i Multihuset har igennem længere tid berettet om, at netforbindelsen kunne være temmelig ustabil med hyppige udfald, dårlig forbindelse m.v.

Da rigtig mange brugere, foreninger m. fl. i større og større udstrækning gør brug af internettet i Multihuset til mange forskellige gode formål, så har vi i bestyrelsen for Multihuset besluttet at gøre noget ved det.

Vi har derfor i dag den 6. februar gennemført en udskiftning og opgradering af det udstyr, som fordeler det trådløse netværk i Multihuset. Det nye udstyr udsender således et meget kraftigere signal, og det er langt bedre i stand til at håndtere, at der er mange samtidige brugere på det trådløse netværk.

VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT:

Multihusets trådløse net har fået nyt navn, og der skal også indtastes en adgangskode, inden man bliver tilsluttet netværket. Det trådløse netværk hedder Multihuset, og adgangskoden er Simmersted. HUSK at det første “S” i Simmersted skal skrives med STORT, ellers virker det ikke.

Det kan i øvrigt oplyses, at vores nuværende internet-forbindelse har en størrelse, der hedder 35/35 Mbit, og det er ikke en specielt kraftig forbindelse, men det er der måske heller ikke behov for. Vi vil i den kommende tid meget gerne høre fra brugerne af det trådløse netværk, om det fungerer tilfredsstillende eller om der skulle være noget, der ikke fungerer.

God fornøjelse alle sammen!

Continue Reading

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Multihuset

Repræsentantskabsmøde d. 8. maj 2017 klokken 19.30 i Multihuset

Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn

indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde d. 8. maj 2017 klokken 19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

a. Formand, i lige år. (Ikke aktuelt i år)

b. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. (På valg er Jette Rosendahl, Nis Skau og Arne Studsgaard, der alle er villige til at modtage genvalg).

c. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. (Ikke aktuelt i år)

d. 1 bestyrelsessuppleant hvert år. (På valg er Inger Iversen)

e. 2 revisorer, hvert år (På valg er Johan Schmidt og Christian Greve)

f. 1 revisorsuppleant hvert år. (På valg er Jytte Schmidt)

6. Orientering om og drøftelse af arbejdet med helhedsplan for Multihusets udendørs arealer.

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden, Solveig Kappel (solveigkappel) i hænde senest d. 1. maj.

Multihusets Støtteforening vil være vært ved et traktement.

Multihusets Støtteforening afholder samme dag og sted klokken 19.00 sin årlige generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Multihuset

Continue Reading

The Winds home, kunstinstallation af Nisrine Bukari ved Multihuset

Har du undret dig over den stak “mikado-pinde” med engelske statements, der ligger for enden af Multihuset?

Så kan jeg oplyse, at det er en kunstinstallation med titlen “The Winds home”, som er udført af Nisrine Bukari, der er flygtning fra Syrien.

Kunstværket blev kreeret som en del af et kunstprojekt-samarbejdet med Trapholt i trekantsområdets festuge 2016.
Multihuset i Simmersted var med i kunstprojektet “Waste Time Home Party”, hvor der blev spist syrisk mad, malet porcelæn med ultramarinblå maling samt afholdt samtalesalon om: Hvad er hjem? Hvornår føler man sig hjemme? og hvor er “hjemme”, hvis man er nødsaget til at flytte eller flygte?

Nisrine Bukari’s installation leger med tanken om, hvor og hvorvidt vinden har et hjem.

Installationen er åben hele døgnet, så benyt lejligheden til at studere kunstværket nærmere og læse tankevækkende udsagn om “hjem”, hvis du besøger Multihuset.

Continue Reading

HUSK! Brainstorming og workshop i Multihuset 21. februar kl 19.00. Alle er velkomne!

Kære foreninger og brugere af Multihuset i Simmersted.

Har du gode ideer?

Vil du have indflydelse?

Eller er du bare nysgerrig på at vide, hvad vi har gang i?

Så kom og vær med til Brainstorming og workshop i Multihuset 21. feb kl 19.00
foreningskonsulent, Janne Bonde fra DGI er tovholder på processen.

Alle er velkommen!

Send en sms-tilmelding til Solveig (mobil 20347265), så vi er sikre på at have kaffe og kringle nok

med venlig hilsen
Multihusets bestyrelse

Hvad har vi gang i?

Multihusets bestyrelse vil gerne, i samarbejde med alle foreninger og brugere af Multihuset, tage initiativ til at få lavet en helhedsplan for arealerne omkring Multihuset og sportspladsen i Simmersted.

Formålet er udarbejdelse af en overordnet langsigtet helhedsplan, så vi etapevis kan få omgivelserne omkring Multihuset gjort mere indbydende og funktionelle til leg, hygge, sport og andre fritidsaktiviteter. Samtidig skal planen give et bud på løsning af nogle praktiske behov. Hvor og hvordan får vi f.eks. mere depotplads og flere P-pladser? Skal vi have en multibane? Hvor kan den ligge? Osv. osv.

Nogle har været på Inspirationstur til Fole Hal og Trekløverhallen i Stepping, hvor vi så deres faciliteter og fik en snak om, hvordan foreningerne disse to steder er lykkedes med at skabe gode uderum. Efter workshoppen går det egentlige tegnearbejde i gang og vi håber at have udkast til en helhedsplan inden sommerferien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos fra Trekløverhallen i Stepping:

 

Continue Reading

Gratis klaver

Kunne du tænke dig et klaver, men synes det er en lidt dyr post, har vi et godt tilbud til dig. I Multihusets forhal under trappen står et klaver, som du vederlagsfrit kan afhente. Det er først til mølle, så skynd dig at få den afhentet, hvis du er interesseret.

Continue Reading

INVITATION! Inspirationstur til Fole Hal og Trekløverhallen Søndag 29. januar 13.00-16.30

Kære foreninger og brugere af Multihuset i Simmersted.

Kom med på inspirationstur Søndag 29. januar 13.00-16.30

Multihusets bestyrelse vil gerne, i samarbejde med alle foreninger og brugere af Multihuset, tage initiativ til at få lavet en helhedsplan for arealerne omkring Multihuset og sportspladsen i Simmersted.

Formålet er udarbejdelse af en overordnet langsigtet helhedsplan, så vi etapevis kan få omgivelserne omkring Multihuset gjort mere indbydende og funktionelle til leg, hygge, sport og andre fritidsaktiviteter. Samtidig skal planen give et bud på løsning af nogle praktiske behov. Hvor og hvordan får vi f.eks. mere depotplads og flere P-pladser? Skal vi have en multibane? Hvor kan den ligge? Osv. osv.

Så kom med på Inspirationstur til Fole Hal og Trekløverhallen i Stepping. Her får vi en guidet rundvisning og mulighed for en snak om, hvordan disse to steder er lykkedes med at skabe gode uderum.

Vi følger inspirationsturen op med brainstorming og workshop d. 21. feb. Kl 19.00 i Multihuset med foreningskonsulent, Janne Bonde fra DGI, som tovholder på processen. Herefter går det egentlige tegnearbejde i gang og vi håber at have udkast til en helhedsplan inden sommerferien.

Fyld bilen og tag med på udflugt. Alle er velkommen. Vi mødes ved Fole Hal søndag 29. jan. Klokken 13.00

Multihusets bestyrelse medbringer kaffekurv. Så send en sms-tilmelding til Solveig om, hvor mange i kommer på mobil 20347265, så vi er sikre på at have kaffe og kringle nok!

Med venlig hilsen Multihusets bestyrelse

 

Continue Reading

Madklub i Multihuset?

·        Har du/I lyst til at slippe for at lave aftensmaden en gang imellem?

·        Komme og spise din aftens mad sammen med de øvrige i madklubben.

·        Så vær med til at starte en madklub

·        Vær med til at lave maden efter tur

·        Tage opvasken efter tur

·        Deles om udgifterne til maden

·        Multihuset har bevilget penge til indkøb af potter og pander…

·        Forpligtende madfællesskab.

Kom med dine ideer til hvordan organisere vi det hvornår, hvor ofte, ….

Mød op i Multihuset torsdag den 12. januar kokken 19
Du må meget gerne allerede nu sende en sms (23745928) eller

mail hanneriedel@privat.dk hvis du/I gerne vil være med, til: hyg, spis og forsvind på dage du/I ikke står for maden.

Continue Reading

Husk tilmelding til kunst projektet Happy Hour

Tilmelding senest 4. januar….

Kom og vær med til kunstprojektet Happy Hour, som gå ud på at lave udsmykning til fælleslokalet i Multihuset.  Billedkunstner Annemette Hoier Nielsen, Sommersted er inspirator på kunstprojektet, som løber af stablen onsdag d. 18., fredag d. 20. og lørdag d.21. januar 2017.

Projektet er for alle interesserede i lokalsamfundet. Materialer forefindes på stedet, du skal bare møde op med godt humør!

Medbring selv madpakke eller giv Jette besked om du ønsker dagens ret fra Maugstrup Kro til 50 kr.

Projektet er støttet af Landdistriktpuljen 2015 af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Hvis du er interesseret så tilmeld dig til Jette: 74506292/ 22905236 senest onsdag d. 4. januar 2017.

Continue Reading