Archive | Maugstrup Kirke

Familiegudstjeneste og julekoncert i Maugstrup Kirke

3.december – 1. søndag i advent -er der familiegudstjeneste i Maugstrup Kirke kl.10.30.

Børnene fra Simmersted Friskole har lavet adventskranse, som vil pynt op i kirken.

Vi byder ved den lejlighed velkommen til Dennis Voss Stensgaard, som vikarierer for Niels Dalsgaard, medens han har forældreorlov.

Tirsdag d.5.december kl.19.00 er der Julekoncert i kirken med Sønderjysk Kor.

Koret består af 37 sangere, og de synger et bredt udsnit af både kirkeligt og folkeligt repertoire.

Kom og oplev musikken sprede lys og glæde i disse mørke, men forventningsfulde dage.

Efter koncerten serveres et glas vin.

Maugstrup Menighedsråd

Continue Reading

Sogneaften torsdag d.16. november kl.19.30 Grundtvig og hans salmer

I kirkebladet er der en forkert dato og dag.

Det er: Torsdag d. 16.november kl.19.30  der er foredrag om Grundtvig og hans salmer i Maugstrup Præstegårds konfirmandstue.

Sognepræst Therese Solten kommer og fortæller om Grundtvig, som er den person , der har flest salmer i vores salmebog.

Der bliver også tid til at synge og drikke kaffe.

Vel mødt.

Sognepræst Niels Dalsgaard

Ps. Du kan stadig nå, at melde dig til adventsmødet d. 21. november kl.11.30.

Sidste frist onsdag d. 15.november til sognepræsten   NBC@km.dk

Continue Reading

Mindegudstjeneste søndag d. 12.november kl.14 Maugstrup Kirke

På søndag d.12. november kl.14 er der Mindegudstjeneste i Maugstrup Kirke  ved sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard.

Hjemmeværnet medvirker med faner.

Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen over de faldne soldater i 1. verdenskrig hjemmehørende i Maugstrup sogn.

Kransen lægges  i år af Henrik Kold, sprogofficer og tidligere udsendt soldat.

Efterfølgende er der kaffebord i konfirmandstuen, hvor alle er velkommen til at deltage.

Sognepræst Niels Bjørn Christense-Dalsgaard og Maugstrup Menighedsråd

Continue Reading

Sangaften i Maugstrup præstegård onsdag d. 4.oktober kl.19.30

For nylig er der kommet et salmebogstillæg med 100 nye salmer. Derfor inviterer menighedsrådet alle til sangaften i konfirmandstuen.

Sognepræst Niels Dalsgaard, kirkesanger Chresten Friis og organist Julia Tabakova har valgt nogle salmer, som vi skal synge. De vil fortælle om salmerne, som de har valgt.

Der bliver også tid til kaffe og æblekage.

Alle er velkomne.

Maugstrup menighedsråd

Continue Reading

Høstgudstjeneste i Maugstrup Kirke søndag d. 24.september kl.10.30

Høstgudstjeneste I Maugstrup kirke søndag d. 24.september kl.10.30

Kirken vil være smukt pyntet med blomster og neg.

Efter gudstjenesten  samles vi til gullaschsuppe i præstegårdens konfirmandstue.

tilmelding til  maden hos sognepræst Niels Bjørn Christensen -Dalsgaard e-mail NBC@KM.Dk

eller Gitte Borst tlf. 74506426

Alle er velkomne.

Maugstrup menighedsråd


Continue Reading

Skovgudstjeneste søndag d. 3.september kl.14.oo i skoven ved Haderslevvej

Skovgudstjeneste søndag d. 3.september kl.14

i Præsteskoven ved Haderslevvej.

Der vil være skilte, man kan følge, så man kan finde det rette sted i skoven.

Parkering langs vejen. Tag gerne cyklen, den er nemmere at parkere.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste i det fri!

Der vil være opstillet bænke, men tag bare din egen stol med,

så ved du ,hvordan du sidder.

Husk en pude, et tæppe og tøj efter vejret.

Sogne præst Niels Dalsgaard og Maugstrup Menighedsråd

 

Continue Reading

Sankt Hans aften fredag d. 23.juni i Maugstrup og kirke og præstegård


Fredag d. 23.juni fejres Sankt Hans aften i Maugstrup.

Kl.19.30 er der lægmands gudstjeneste i kirken under ledelse af sognepræst Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard.

Lægmandsprædikant er Ulla Toft.

Efter gudstjenesten er der mulighed for aktiviteter i det fri for børn og barnlige sjæle, arrangeret af Simmersted og Omegns Idrætsforening.

Kl. 20.15 er der kaffebord i haven arrangeret af Landsbyforeningen.

Kl. 21.30 tændes bålet.

Båltaler er Chresten Friis.

Grillen er tændt og der serveres pølser. Øl og sodavand kan købes.

Alle er velkomne til en lys og hyggelig aften i dejlige omgivelser.

På vegne af:

Landsbyforeningen,    Simmersted og Omegne Idrætsforening og Maugstrup menighedsråd

 

Continue Reading

Mandag d.5.juni Anden pinsedag Grundlovs møde i Maugstrup kl.14

Anden pinsedag, mandag d. 5.juni er der traditionen tro Grundlovsmøde i Maugstrup.

Vi starter med flaghejsning ved kirken kl.14. Herefter er der gudstjeneste ved sognepræst Lone Marie Lundsgaard.

Der følger nu kaffebord, sange og talere i teltet i haven ved præstegården.

Sognepræst Niels Bjørn Christensen- Dalsgaard vil lede mødet, der byder på sang af Vojenskoret, to taler og fællessang.

Den unge taler er i år Anne Friis fra Simmersted og hovedtaler er forfatte og journalist Kristian Ditlev Jensen.

Kom og deltag i en hyggelig og spændende dag i de dejlige omgivelser ved Maugstrup Kirke og Præstegård.

Arrangør: Vojens-, Jegerup- og Maugstrup Menighedsråd

Parkering: Der plejer, at være trængsel på de to parkeringspladser ved kirken og i gården ved præstegården. Det ville være godt om nogle  parkerer på Vadebrovej.

 

Continue Reading

Skærtorsdagsgudstjeneste kl.17 med efterfølgende spisning


Efter skærtorsdags gudstjenesten i Maugstrup Kirke d. 13.april kl.17  er der fællesspisning i konfirmandstuen. Der serveres lammesteg med tilbehør. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig. Pris for mad og drikke er 30kr.Børn er gratis i følge med voksne.

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 6.april.

Alle er hjertelig velkommen!

Kontakt Hanne Nissen

E-mail: hannenissen@simmersted.dk

eller sms til 61775104

eller ring på 74506104

Maugstrup Menighedsråd

Continue Reading