Archive | Landsbyforeningen

Husk landsbyforeningen kommer torsdag 16.30

Vi kommer forbi for at sælge medlemskort.

Vi besøger alle husstande fra kl. 16.30

TORSDAG DEN 26. april 2018.

Kontingentet er 40 kr. pr person.

Bemærk du har mulighed for at betale via netbank til

Reg. nr.: 9737 konto nr.: 8845643912, husk navn og adresse.

Mobilpay (Hanne Riedel) 23745928

Vi håber I vil støtte vort arbejde for lokalområdet.

Bestyrelsen for Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn

Gitte Borst (formand), Hanne Riedel (næstformand og kasserer), Inger Iversen (sekretær), Birgit Kristensen og Jan Borst

Continue Reading

Salg af medlemskort til landsbyforeningen 2018

Landsbyforeningen Maugstrup, Simmersted og omegn.

Vi kommer forbi for at sælge medlemskort.

Vi besøger alle husstande fra kl. 16.30

TORSDAG DEN 26. april 2018.

Kontingentet er 40 kr. pr person.

Bemærk du har mulighed for at betale via netbank til

Reg. nr.: 9737 konto nr.: 8845643912, husk navn og adresse.

Mobilpay (Hanne Riedel) 23745928

Vi håber I vil støtte vort arbejde for lokalområdet.

Bestyrelsen for Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn

Gitte Borst (formand), Hanne Riedel (næstformand og kasserer), Inger Iversen (sekretær), Birgit Kristensen og Jan Borst

Continue Reading

Indkaldelse til Landsbyforeningens generalforsamling

Mandag den 12. marts kl. 19.00 landsbyforeningens generalforsamling i Multihuset i Simmersted.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.     Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.

Skriftlige forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest mandag den 5.  marts 2018

7.      Fastsættelse af kontingent for 2018.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Marianne Hansen (genopstiller ikke)

Solveig Kappel (genopstiller ikke)

Gitte Borst

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Louise Toft Petersen
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder orientering omkring helhedsplan for Multihuset

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

Mød kommunens nye landdistriktskoordinator og hør nærmere om kommunens nye landdistriktsudvalg, mens vi drikker kaffe med lidt hjemmebag.

 

 

 

Continue Reading

Fredagsbar

Den 27. oktober fra kl. 19:30 Multihuset i Simmersted

Vi mødes i de grønne sofaer

Kunne det ikke være hyggeligt at mødes til en snak, et slag kort, bordtennis, et spil ludo….

·        Få ordnet verdenssituationen

·        Måske har naboen fået ….

·        Måske kunne vi lære at …..

·        Måske kommer du til at mindes dine dage i ungdomsklubben

Så mød op i Multihuset medbring en pose med det du har lyst til at drikke: kaffe, øl, vin, cola, måske noget til at komme i din kaffe/cola…  (nu behøver man ikke at gemme posen i hækken!)

Initiativtager Landsbyforeningen

Continue Reading

Julefrokost 18. nov. 2017

 

Landsbyforeningen og Kreativ foreningen inviterer til julefrokost i Multihuset, og alle er velkomne.

Der serveres en nøje sammensat menu. Der vil i løbet af aftenen være fællessang og julebanko.

Pris kr. 110,- voksne og 50,- børn    (gevinster modtages med tak)

Tilmelding  SMS:  Jette 2290 5236,  Lis 2016 1632 sidste frist 8. nov. 2017

Det kreative værksted holder åbent om eftermiddagen kl. 14- 17, hvor du er velkommen til at deltage. Her vil vi lave ting til udsmykning af bordet, som senere vil blive brugt som gevinster.

Der er salg af adventskranse, kirkegårdskranse, juledekorationer og andet julepynt i foyeren.

 

Continue Reading

Årets lokalsamfund 2017

Så er det nu ansøgningen til prisen som Haderslev Kommunes  ”Årets lokalsamfund” skal skrives.

Jeg vil meget gerne hjælpe med de rent formelle ting til ansøgningen, men jeg har simpelt hen INGEN ideer til det kreative produkt, så jeg har rigtig meget brug for hjælp, hvis der ikke hjælpere, så bliver der ikke sendt en ansøgning afsted, og der er jo immervæk 25.000 kr. på højkant. –Og vi skal vel også lige gøre opmærksom på, at vi lever og har det godt….

Bare ring på 74506426, hvis du vil være med. Du kan også skrive en mail på gitte.jessen.borst@skolekom.dk.

Men vi har super travlt, ansøgningen skal være inde 27. oktober. Hvis ingen har meldt sig søndag den 8. oktober, bliver der ikke sendt nogen ansøgning…….

Venlig hilsen Gitte Borst

Continue Reading

2. runde af BORGERBUDGETTERING flyttes til mandag den 23. oktober

Har du en god ide?

BORGERBUDGETTERING holdes kl. 19 i Multihuset mandag den 23. oktober.

Hvad vi skal bruge 70.000 kr til i Maugstrup-Simmersted og nærmeste omegn?

Kom og vær med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til.

Du stadig nå at finde ting/projekter, der kan gøre vort område til et endnu bedre sted at bo,  – det kan f.eks. være noget, der skaber mere sammenhold, eller noget der forskønner området  og/ eller giver gode oplevelser.

Alle der bor i Maugstrup-Simmersted Landdistrikt er velkomne til at komme med ideer til projekter.

Alle der bor i Maugstrup-Simmersted Landdistrikt og er over 14 år er velkomne til at være med til at bestemme, hvilke projekter, der skal realiseres.

Du skal beskrive din ide, ligesom der skal laves et budget, der holder. Den/de projektansvarlige skal også sørge for at finde den frivillige arbejdskraft, hvis der er brug for det.

For at flere grupper kan føre ideer ud i livet, må der ikke laves projekter, der overstiger 20.000 kr.

Hvis man får flertal for et forslag, vil gruppen efterfølgende være ansvarlig for at forslaget føres ud i livet. Er det unge mennesker under 18 år, der har fået den gode ide, er det vigtigt, at der er mindst et medlem i gruppen, der er fyldt 18 år, så der er en økonomiansvarlig.

Alle der møder op den 23. oktober kan høre om de ideer, der nu ligger beskrevet med priser og samtidig være med til at stemme om, hvilke projekter, der skal gennemføres. Det foregår ved en afstemning blandt de fremmødte. De forslag der får flest stemmer er valgt til gennemførelse. Tilsammen må forslagene ikke overstige 70.000 kr. Forslagsstillerne må gerne søge flere penge andre steder.

Borgerbudgettering 2016 gav penge til legeplads i Maugstrup, et stiprojekt, et bordtennisbord og et amfiteater/bålplads. Sidst nævnte er desværre blevet skrinlagt, da det kolliderede med friskolens byggeplaner. De bevilgede 20.000 kr. er overført til budget 2017.

Vi glæder os til at se og høre jeres ideer.

Vi ses.

 

Venlig hilsen Landsbyforeningen

Ingen tilmelding. Bare kom!

 

Continue Reading

70.000 kr. til borgerbudgettering

Hvad vi skal bruge 70.000 kr til i Maugstrup-Simmersted og nærmeste omegn?

Mandag den 4. september 2017 kl 19.00 i Multihuset i Simmersted inviterer vi til BORGERBUDGETTERING.

Kom og vær med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til.

Har du ikke en god ide, kan det være, du får en inspireret af andres ideer til mødet.

Alle der bor i Maugstrup-Simmersted Landdistrikt er velkomne til at komme med ideer til projekter.

Alle der bor i Maugstrup-Simmersted Landdistrikt og er over 14 år er velkomne til at være med til at bestemme, hvilke projekter, der skal realiseres.

På dette første møde vil vi fortælle mere om borgerbudgettering, og hvordan det kommer til at foregå.

Du/I skal foreslå ting, der kan gøre vort område til et endnu bedre sted at bo,  – det kan f.eks. være noget, der skaber mere sammenhold, eller noget der forskønner området  og/ eller giver gode oplevelser. På mødet kan I aftale at gå sammen om projekter, der bliver foreslået.

Herefter skal der arbejdes videre med ideerne i grupper indtil sidste møde onsdag 4. oktober.

De arbejdsgrupper, der bliver nedsat, skal i den mellemliggende periode udarbejde/beskrive ideerne, ligesom der skal laves et budget, der holder.

For at flere grupper kan føre ideer ud i livet, må der ikke laves projekter, der overstiger 20.000 kr.

Hvis man får flertal for et forslag, vil gruppen efterfølgende være ansvarlig for at forslaget føres ud i livet. Er det unge mennesker under 18 år, der har fået den gode ide, er det vigtigt, at der er mindst et medlem i gruppen, der er fyldt 18 år, så der er en økonomiansvarlig.

På mødet den 4. oktober 2017 kan alle, der møder op høre om de ideer, der nu ligger beskrevet med priser og samtidig være med til at stemme om, hvilke projekter, der skal gennemføres. Det foregår ved en afstemning blandt de fremmødte. De forslag der får flest stemmer er valgt til gennemførelse. Tilsammen må forslagene ikke overstige 70.000 kr. Forslagsstillerne må gerne søge flere penge andre steder.

Vi glæder os til at se og høre ideerne.

Borgerbudgettering 2016 gav penge til legeplads i Maugstrup, et stiprojekt, et bordtennisbord og et amfiteater/bålplads. Sidst nævnte er desværre blevet skrinlagt, da det kolliderede med friskolens byggeplaner. De bevilgede 20.000 kr. er overført til budget 2017.

Vi glæder os til at se og høre jeres ideer.

Vi ses….  Ingen tilmelding. Bare kom!

Venlig hilsen Landsbyforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Landsbyforeningen holder generalforsamling

14. marts 2017 holder landsbyforeningen for Maugstrup Sogn generalforsamling. Mød op og hør hvad der rør sig i området, der er masser af opgaver forude og der er brug for nye kræfter.

Indkaldelse til Landsbyforeningens generalforsamling

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 i Multihuset i Simmersted

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.

Skriftlige forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest mandag den 6. marts 2017

7.      Fastsættelse af kontingent for 2017.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Ole Harbo (genopstiller ikke)

Hanne Riedel (modtager genvalg)

Jan Borst (indtrådt i bestyrelsen i Katharina Woods sted)(modtager genvalg)

Marianne Hansen ønsker desuden at forlade bestyrelsen i utide.

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Christian Greve
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidige arbejdsopgaver

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

 

 

Continue Reading

Få aftensmaden serveret og godt selskab – tilmeld nu

Vi prøver at få en Madrunde op at stå i Multihuset, der bliver sat et madhold til en aften ca. 6 gange om året, de første 3 runder er allerede besat af de første madhold. Det er ment som:  Kom og spis almindelig aftensmad, medbring selv drikkevarer, hvis du/I ikke vil nøjes med vand, snak og hyg jer med de omkringsiddende. Man går hjem, når det passer i ens eget program. Man kan altid finde et par makkere eller tre og skrive sig på som madhold til en ny runde. Der vil løbende blive annonceret i Maugstrup Tidende.

1.    runde:

Torsdag den 2. marts kl.18.15.

Madholdet denne aften er: Erik og Dorthe Gram samt Peter og Inger Iversen.

Tilmelding til Dorthe sms 60140365 senest 27/2.

Max 35 deltagere, dem der kommer først til gryderne er med.

Pris: 40 kr. for voksne, 20 kr. for børn under 14 år.

Man medbringer selv service og bestik, så oprydning og rengøring er hurtig klaret for alle.

 

2.       runde:

Mandag den 24. april kl. 18.15

Madholdet denne aften er Jan og Gitte Borst, Ketty Hoe og Hanne Riedel.

Tilmelding til Ketty.

 

3.       runde:

tirsdag den 8. august – MAD OVER ÅBEN ILD

Madholdet denne aften er Ketty og ??????

 

Initiativtagere:

Erik og Dorthe Gram, Peter og Inger Iversen, Hanne Riedel, Ketty Hoe, Jan og Gitte Borst.

 

Continue Reading

Landsbyforeningen inviterer til generalforsamling

Kære medborgere i området, kom til generalforsamlingen!

Hvis Landsbyforeningen skal bestå, har vi brug for nye kræfter!

Indkaldelse til Landsbyforeningens generalforsamling

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 i Multihuset i Simmersted

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.

Skriftlige forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest mandag den 6. marts 2017

7.      Fastsættelse af kontingent for 2017.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Ole Harbo (genopstiller ikke)

Hanne Riedel (modtager genvalg)

Jan Borst (indtrådt i bestyrelsen i Katharina Woods sted)(modtager genvalg)

Marianne Hansen ønsker desuden at forlade bestyrelsen i utide.

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Christian Greve
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidige arbejdsopgaver

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

 

 

Continue Reading

Har du en god ide? 26.000 kr. til fordeling i vores lokalområde

Haderslev Kommune tildeler alle landdistrikter 26.000 kr til udvikling.

Kom og vær med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til.
Har du ikke en god ide, kan det være, du får en.

Idemøde d. 24. august i Multihuset. Kom og vær med…
Du kan ikke nå at tilmelde dig spisning. Men kig forbi fra kl 18.30, så kan du godt nå at være med til ideudvikling.

Projektideer afleveres d. 21. september og herefter stemmer vi alle om fordelingen af pengene.

Venlig hilsen Landsbyforeningen, SIF og Multihusets bestyrelse

Continue Reading