Archive | Landsbyforeningen

70.000 kr. til borgerbudgettering

Hvad vi skal bruge 70.000 kr til i Maugstrup-Simmersted og nærmeste omegn?

Mandag den 4. september 2017 kl 19.00 i Multihuset i Simmersted inviterer vi til BORGERBUDGETTERING.

Kom og vær med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til.

Har du ikke en god ide, kan det være, du får en inspireret af andres ideer til mødet.

Alle der bor i Maugstrup-Simmersted Landdistrikt er velkomne til at komme med ideer til projekter.

Alle der bor i Maugstrup-Simmersted Landdistrikt og er over 14 år er velkomne til at være med til at bestemme, hvilke projekter, der skal realiseres.

På dette første møde vil vi fortælle mere om borgerbudgettering, og hvordan det kommer til at foregå.

Du/I skal foreslå ting, der kan gøre vort område til et endnu bedre sted at bo,  – det kan f.eks. være noget, der skaber mere sammenhold, eller noget der forskønner området  og/ eller giver gode oplevelser. På mødet kan I aftale at gå sammen om projekter, der bliver foreslået.

Herefter skal der arbejdes videre med ideerne i grupper indtil sidste møde onsdag 4. oktober.

De arbejdsgrupper, der bliver nedsat, skal i den mellemliggende periode udarbejde/beskrive ideerne, ligesom der skal laves et budget, der holder.

For at flere grupper kan føre ideer ud i livet, må der ikke laves projekter, der overstiger 20.000 kr.

Hvis man får flertal for et forslag, vil gruppen efterfølgende være ansvarlig for at forslaget føres ud i livet. Er det unge mennesker under 18 år, der har fået den gode ide, er det vigtigt, at der er mindst et medlem i gruppen, der er fyldt 18 år, så der er en økonomiansvarlig.

På mødet den 4. oktober 2017 kan alle, der møder op høre om de ideer, der nu ligger beskrevet med priser og samtidig være med til at stemme om, hvilke projekter, der skal gennemføres. Det foregår ved en afstemning blandt de fremmødte. De forslag der får flest stemmer er valgt til gennemførelse. Tilsammen må forslagene ikke overstige 70.000 kr. Forslagsstillerne må gerne søge flere penge andre steder.

Vi glæder os til at se og høre ideerne.

Borgerbudgettering 2016 gav penge til legeplads i Maugstrup, et stiprojekt, et bordtennisbord og et amfiteater/bålplads. Sidst nævnte er desværre blevet skrinlagt, da det kolliderede med friskolens byggeplaner. De bevilgede 20.000 kr. er overført til budget 2017.

Vi glæder os til at se og høre jeres ideer.

Vi ses….  Ingen tilmelding. Bare kom!

Venlig hilsen Landsbyforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere

Landsbyforeningen holder generalforsamling

14. marts 2017 holder landsbyforeningen for Maugstrup Sogn generalforsamling. Mød op og hør hvad der rør sig i området, der er masser af opgaver forude og der er brug for nye kræfter.

Indkaldelse til Landsbyforeningens generalforsamling

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 i Multihuset i Simmersted

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.

Skriftlige forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest mandag den 6. marts 2017

7.      Fastsættelse af kontingent for 2017.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Ole Harbo (genopstiller ikke)

Hanne Riedel (modtager genvalg)

Jan Borst (indtrådt i bestyrelsen i Katharina Woods sted)(modtager genvalg)

Marianne Hansen ønsker desuden at forlade bestyrelsen i utide.

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Christian Greve
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidige arbejdsopgaver

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

 

 

Læs mere

Få aftensmaden serveret og godt selskab – tilmeld nu

Vi prøver at få en Madrunde op at stå i Multihuset, der bliver sat et madhold til en aften ca. 6 gange om året, de første 3 runder er allerede besat af de første madhold. Det er ment som:  Kom og spis almindelig aftensmad, medbring selv drikkevarer, hvis du/I ikke vil nøjes med vand, snak og hyg jer med de omkringsiddende. Man går hjem, når det passer i ens eget program. Man kan altid finde et par makkere eller tre og skrive sig på som madhold til en ny runde. Der vil løbende blive annonceret i Maugstrup Tidende.

1.    runde:

Torsdag den 2. marts kl.18.15.

Madholdet denne aften er: Erik og Dorthe Gram samt Peter og Inger Iversen.

Tilmelding til Dorthe sms 60140365 senest 27/2.

Max 35 deltagere, dem der kommer først til gryderne er med.

Pris: 40 kr. for voksne, 20 kr. for børn under 14 år.

Man medbringer selv service og bestik, så oprydning og rengøring er hurtig klaret for alle.

 

2.       runde:

Mandag den 24. april kl. 18.15

Madholdet denne aften er Jan og Gitte Borst, Ketty Hoe og Hanne Riedel.

Tilmelding til Ketty.

 

3.       runde:

tirsdag den 8. august – MAD OVER ÅBEN ILD

Madholdet denne aften er Ketty og ??????

 

Initiativtagere:

Erik og Dorthe Gram, Peter og Inger Iversen, Hanne Riedel, Ketty Hoe, Jan og Gitte Borst.

 

Læs mere

Landsbyforeningen inviterer til generalforsamling

Kære medborgere i området, kom til generalforsamlingen!

Hvis Landsbyforeningen skal bestå, har vi brug for nye kræfter!

Indkaldelse til Landsbyforeningens generalforsamling

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 i Multihuset i Simmersted

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.

Skriftlige forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest mandag den 6. marts 2017

7.      Fastsættelse af kontingent for 2017.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Ole Harbo (genopstiller ikke)

Hanne Riedel (modtager genvalg)

Jan Borst (indtrådt i bestyrelsen i Katharina Woods sted)(modtager genvalg)

Marianne Hansen ønsker desuden at forlade bestyrelsen i utide.

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Christian Greve
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidige arbejdsopgaver

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

 

 

Læs mere

Har du en god ide? 26.000 kr. til fordeling i vores lokalområde

Haderslev Kommune tildeler alle landdistrikter 26.000 kr til udvikling.

Kom og vær med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til.
Har du ikke en god ide, kan det være, du får en.

Idemøde d. 24. august i Multihuset. Kom og vær med…
Du kan ikke nå at tilmelde dig spisning. Men kig forbi fra kl 18.30, så kan du godt nå at være med til ideudvikling.

Projektideer afleveres d. 21. september og herefter stemmer vi alle om fordelingen af pengene.

Venlig hilsen Landsbyforeningen, SIF og Multihusets bestyrelse

Læs mere

Har du børn i Maugstrup?

På søndag d. 19 juni kl 13 er der arbejdsdag på legepladsen i Maugstrup. Vi skal luge, ordne hegn og så en ” blomster eng” på vores lille høj. Håber I vil møde op og give et nap med, så legepladsen fortsat kan være et dejligt fælles fristed for store såvel som for små.

Landsbyforeningen giver en kop kaffe husk haveredskaber
Vel mødt
Læs mere

Kagebord i Maugstrup 23. juni.

Landsbyforeningen er medarrangør af Sankt Hans aften i Maugstrup, foreningen er tovholder på kagebordet efter gudstjenesten.

IMG_0092Hvis det skal blive et lige så fint kagebord, som det vi har haft de seneste år, så har vi virkelig brug for hjælp, send en SMS til Gitte på tlf.: 23345180, skriv hvilken kage, du gerne vil bidrage med, husk navn.

Er du ikke så øvet udi kagekunsten? Ingen panik, kagen skal nok blive spist.

Kagerne kan afleveres i konfirmandstuen inden gudstjenesten.

Læs mere

Salg af medlemskort til landsbyforeningen

Landsbyforeningen Maugstrup, Simmersted og omegn. Vi kommer forbi for at sælge medlemskort. Du kan overføre, mobilepay eller swirp allerede nu.

Torsdag den 12. maj mellem kl. 18 og 20

Vi kommer  flg. steder: Simmerstedbyvej, Harken, Østerskovvej, Sommerstedvej, Simmerstedholm og Mejerivej.

Tirsdag den 17. maj mellem kl. 18 og 20

Vi  kommer flg. steder: Ringgade, Borgvej, Vadebrovej, Mølle forte, Mellemhave, Haderslevvej, Gl. Haderslevvej, Ringtved vej og Styding Skovvej.

Kontingentet er 40 kr. pr person.

Bemærk du har mulighed for at betale via netbank til

Reg. nr.: 9737 konto nr.: 8845643912

Mobilpay (Hanne Riedel) 23745928

Swirp (Ole Harbo)  20610328

 

Vi håber I vil støtte vort arbejde for lokalområdet.

Bestyrelsen for Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn

Gitte Borst (formand), Ole Harbo (næstformand), Hanne Riedel (kasserer),

Marianne Hansen og Jan Borst

Læs mere

Børnefamilier i Maugstrup – legepladsudvalget skal trænger til flere medlemmer

Børnefamilier i Maugstrup. Kom en tur forbi Maugstrup Legeplads tirsdag 22/3 kl 16.30.

Vi vil gerne nedsætte et nyt legepladsudvalg, så legepladsen går en flot fremtid i møde, og så byens små og større børn kan blive ved med at have et fristed.

Der skal ikke arbejdes, men vi kigger på, hvad der skal gøres i løbet af sommeren, og vi får forhåbentlig nedsat et udvalg.

Der er 3 friske mødre, der allerede har meldt sig

Vi håber også, at vi kan lave en liste over voksne, som vil give udvalget en hjælpende hånd til praktiske opgaver.

Der er kaffe, the og lidt mundgodt til dem, der møder op!

Kom nu, vi vil gerne have en fin legeplads i Maugstrup!

Gitte Borst

Landsbyforeningen for Maugstrup – Simmersted og Omegn

 

 

Læs mere

Gratis Pizza

Kom til gratis pizza og nabosnak kl. 18.30 og herefter Landsbyforeningens generalforsamling onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.30 i Multihuset i Simmersted

Af hensyn til pizzaen er tilmelding til spisning nødvendig.

Tilmelding til Gitte Borst pr sms på tlf.: 23345180, eller på mail gitte@maugstrup.dk senest søndag den 31. januar. Man er selvfølgelig velkommen til generalforsamling , selvom man ikke ønsker at spise med.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.   Forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest onsdag den 27. januar 2016

7.      Fastsættelse af kontingent for 2017.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på valg: Gitte Borst og Marianne Hansen

Alle modtager genvalg, men andre interesserede er velkomne til at stille op.

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Louise Toft Petersen.
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidige arbejdsopgaver

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

Vi begynder salget af medlemskort til foreningen i forbindelse med generalforsamlingen. Prisen er 40 kr. pr. voksen.

Man kan også indbetale på

reg.nr: 9737   kontonr.: 8845643912. Husk navn på indbetaling.

Læs mere

Familie Julefrokost – tilmeld dig i dag

Alle store og små er velkomne til årets Familie Julefrokost i Simmersted Multihus. Du kan tilmelde dig selv eller en gruppe. Der er plads til 18 ved hvert bord, så tilmeld gerne dine naboer.

Menuen står på sild, fiskefilet, tarteletter med høns, frikadeller og Ris a la mande. Drikkevarer kan købes.

Med venlig hilsen

Landsbyforeningen, Idrætsforeningen og Husholdningsforeningen

Familiejulefrokost 2015 x

 

Læs mere

DU er inviteret til familie julefrokost!

Jeps, det er lige DIG vi tænker på.

Man bliver da glad når man bliver inviteret til julefrokost. Alt er forberedt, du skal blot sige ja tak og finde pænt tøj frem. Bordene er dækket og pyntet. Lækker mad fra Maugstrup Kro og du skal ikke røre en finger. I år foregår underholdning ved bordene, du gætter aldrig hvad vi har fundet på.

Inviter naboer, nye beboere og folk der ikke ellers deltager i arrangementer med. Nogen gange skal man lige have nogen at følges med og vi vil så gerne have fyldt alle bordene. Du kan melde til i grupper, som familie eller enkelt person. Ved tilmelding bedes du fortælle om børn og unge skal sidde ved børne/ungebord eller sammen med familien. Tilmelding til Ingeborg 30 11 63 15 senest 20. nov. 2015

 

Familiejulefrokost 2015 x

 

Læs mere