Archive | Alle Nyheder

Konfirmation i Maugstrup Kirke

18. maj 2014 kl. 10.00 Maugstrup Kirke

v/Lykke Fugl Wester.

Konfirmander

Emil Hansen, Mejerivej 11, Maugstrup

Anders Barasinski, Nederbyvænget 306, Haderslev

Natascha Christiansen, Søndergade 19, Vojens

Malene Meng, Østerskovvej 1a, Simmersted

Lasse Loff, Sommerstedvej 5, Simmersted

Esben Bryld, Fuglesøvej 34, Vojens

Daniel Hesselberg, Dyssebakken 139, Vojens

 

Continue Reading

Multihusets 1. sal

Er du interesseret i, hvad der skal ske med 1. salen i Multihuset? Så mød op til generalforsamlingen på torsdag den 8. maj kl. 19.30, hvor de foreløbige planer vil blive præsenteret!

Som de fleste nok ved, er der på 1. salen af Multihuset et kæmpemæssigt lokale på hele 400 m2, som kun venter på at blive taget i brug til gode og gavnlige formål til glæde for os alle sammen. I november måned sidste år havde Multihusets bestyrelse inviteret til en tema-/idéaften, hvor vi skulle have nogle forslag på bordet til brug og indretning af 1. salen. Størst stemning var der for:
– Fitness
– Café/Hygge/Ungdomsklub-faciliteter
– Forskellige værksteds-/hobbyfaciliteter
Bestyrelsen har efter temamødet arbejdet videre med disse forslag og har fået udarbejdet tegninger og visualiseringer af et helt konkret forslag til indretning af 1. salen. Plantegning, skitser m.v. af det udarbejdede forslag kan ses her: http://www.simmersted.dk/multihuset/forslag-1-sal.html

Continue Reading

Dagsorden til generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset

Der er for et par dage siden udsendt indkaldelse i Maugstrup Tidende til generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset
Torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 i fælleslokalet i Multihuset.

Jævnfør vedtægterne er der følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. a. Valg af medlem(mer) til bestyrelsen. (Erik Silberbauer , Jonna Boye er på valg og modtager genvalg).
b. Valg af suppleanter til bestyrelsen. (Ingeborg Hjorth og Bent Juhler er på valg).
c. Valg af bilagskontrollanter samt bilagskontrollantsuppleant. (Finn Thomasen og Svend Erik Hansen er på valg som bilagskontrollanter og  Svend Aage Johanning er på valg som bilagskontrollantsuppleant). Alle modtager genvalg.
6. Eventuelt.

Eventuelle forslag mailes til ruersilberbauer@bbsyd.dk senest d. 30. April eller afleveres i postkassen på Simmersted Byvej 1.
Der vil blive serveret en forfriskning og lidt til ganen undervejs.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
for Støtteforeningen for Multihuset Simmersted/Maugstrup

Continue Reading

Nyt fra Haderslev kommune

Tirsdag d. 18 april blev der under økonomiudvalgets møde besluttet, at borgere fra Hjerndrup sogn fremover tilknyttes Simmersted valgsted istedet for det nuværende Sommersted valgsted.

Flytningen af vælgere fra Hjerndrup sogn til Simmersted valgsted vil betyde, at Simmersted valgsted går fra at have 387 stemmeberrettigede til at have til at have 579 stemmeberettigede, dvs. 192 flere.

Med venlig hilsen

Holger Mikkelsen

Kongstedvej 5 Simmersted
6500 Vojens
Tlf: 4022 5293
Mail: homi@haderslev.dk

Continue Reading

Repræsentantskabsmøde (generalforsamling) i Multihuset

Til: Repræsentantskabet. (Dvs. ALLE fra lokalområdet, som har interesse for Multihuset).

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde (generalforsamling) torsdag den 8. maj 2014 klokken 19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af:
a. Formand, i lige år. (På valg er Solveig Kappel)
b. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
c. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. (På valg er Jonna Boye, Ingeborg Hjort og Bent Juhler, der alle er villige til at modtage genvalg). 1 bestyrelsessuppleant hvert år. (På valg er Finn Thomasen)
d. 2 revisorer, hvert år (På valg er Johan Schmidt og Christian Greve)
e. 1 revisorsuppleant hvert år. (På valg er Jytte Schmidt)
6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden Solveig Kappel (solveigkappel@bbsyd.dk) i hænde senest d. 1. maj.
Multihusets vedtægter kan i øvrigt læses her: http://www.simmersted.dk/multihuset/vedt%C3%A6gter.html

Multihusets Støtteforening vil være vært ved et beskedent traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Continue Reading

Generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset
Torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 i fælleslokalet i Multihuset
Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne, som kan læses her: http://www.simmersted.dk/st%C3%B8tteforening-multihuset/vedt%C3%A6gter.html
Ifølge vedtægterne er alle beboere i vores lokalområde kontingentfrie medlemmer af Støtteforeningen, og vi ser frem til at se rigtig mange af jer til vores generalforsamling.

Med venlig hilsen
Støtteforeningen for Multihuset
Bestyrelsen

PS: Generalforsamlingen forventes afsluttet inden for en halv times tid, og herefter kan man evt. vælge at deltage i generalforsamlingen for selve Multihuset. Denne generalforsamling begynder kl. 19.30 – Se særskilt indkaldelse og dagsorden i separat nyhedsopslag i Maugstrup Tidende!

Continue Reading

Jeg nikkede lidt for meget

Da der i Kastvrå nu alligevel snakkes om mit fantastiske cykelkøb og til dels med en slet skjult morskab, vil jeg vil give den videre til hele sognet.

På sidste politiauktion over stjålne cykler deltog jeg aktivt. Hvis priserne var gode skulle jeg forsøge at købe en cykel til Krista og måske en til medarbejderne. Nu synes jeg priserne var gode og til tider var det svært for aktionarius at få gang i budene på de mere end 300 cykler som skulle sælges. Som det hjælpsomme menneske, jeg mener at være, prøvede jeg at hjælpe aktionarius lidt ved at starte budgivningen. Selv om jeg ikke kendte ham, synes jeg vi hurtigt fandt ind i et godt samarbejde, hvor han kiggede ned til mig når det kneb, og jeg så nikkede lidt. Planen var så selvfølgelig at andre skulle overtage nikkeriet.

Sådan gik det bare ikke hver gang, nogen gange var der slet andre som ville nikke. Og så var cyklen jo min. Nikkeriet tog måske en smule overhånd idet det planlagte køb af 2 cykler blev til lidt flere.  Men hver cykel blev absolut købt til en rigtig god og billig pris. På den efterfølgende regning kunne jeg se at det blev til 17 cykler! Men rigtig flotte cykler som ligger på en gns.  pris på 270 kr.

Problemet er nu, at min familie mener at jeg er kraftigt udfordret på den gode sætning om ”at hvad fatter gør, er altid det rigtige”, og da jeg ikke ønsker at ende som et nummer i Simmersted revyen prøver jeg denne løsning.

Jeg sætter alle cyklerne til salg, der er flest damecykler ( det var jo Krista som skulle have en cykel )men også herre og drengecykler. 14 af cyklerne er køreklar og Esben har sat en lille seddel på de cykler som har mangler. Jeg vil forsøge at få en mindre fortjeneste på cyklerne og dette beløb vil blive givet videre som støtte til Multihuset. Købere vil selvfølgelig få forevist regningen fra auktionen og så bestemmer de jo næsten selv hvor meget der skal gives videre til Multihuset.

Så salget er i gang og hvad der måtte være tilbage af cykler på lørdag, hvor der er fælles ”skidt samlingsdag” ,kan beundres og købes under suppe spisningen ved multihuset.

Mvh

Johan Schmidt

Mobil 40301164

Continue Reading

Salg af medlemskort støtteforeningen

HUSK på mandag den 28. april mellem kl. 16 og 20 kommer vi rundt og sælger medlemskort. Pris 50,00 pr. person

Hæng posen på døren hvis du ikke er hjemme med fornavn og efternavn + penge eller overfør til vores konto inden da.

Konto nr. 9737 0002081164 – overfører du inden 28. april er du med i lodtrækning om 2 x middag på Hotel Harmonien i Haderslev

Continue Reading

Kastvrå Skidt Samlen

Kom og vær med! Nu på lørdag den 26. april 2014 er der Kastvrå Skidt Samlen

Program:

Kl. 10-12  Vi samler affaldet langs Kastvrås indfaldsveje og hovedfærdselsårer

Kl. 12  Vi mødes med affaldssamlere fra Maugstrup og Simmersted til suppe spisning i Simmersted Multihus. Drikkevarer kan købes af Vandværket (dog ikke Kastvrå-vand)

Fælleskørsel arrangeres. Tilmelding til suppe er nødvendig. Senest i overmorgen torsdag den 24. april til Johan eller Hans

Johan  Mobil tlf. 4030 1164 Mail: johan@kastvraa.dk

Hans  Mobil tlf. 4031 9020 Mail:  hjag@bbsyd.dk

Tid og sted:

Vi mødes kl. 10 hos Hans og Anette, Kastvråvej 10

Hvis du selv har sække, så tag dem med. Ellers sponsorerer vi. Vi bortskaffer også affaldet bagefter.

Bare mød op så mange som muligt. Alder er underordnet. Vi holder passende pauser undervejs

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Kastvrå Vandværks- og Borgerforening

 

Continue Reading

Invitation til evaluering af påskebazaren

Kære hjælpere og gæster til påskebazaren.
Tusind tak for jeres medvirken til at dagen
igen i år blev en succes.
Vi vil også gerne fremadrettet kunne slå dørene op for alle tiders påskebazar
– dertil behøver vi jeres hjælp, og vi vil derfor gerne
invitere til evaluering af påskebazar 2014 mandag den 28. april kl 19 i fælleslokalet.
Forslag til ændringer og nye tiltag modtages gerne.

Vi håber på et godt fremmøde.

Venlig hilsen
Påskebazarudvalget
Jonna, Hanne, Jette og Ingeborg

P

Continue Reading

Revy opstartsmøde

Hvis du har lyst til at være med på revyholdet 2014, vil der være opstartsmøde onsdag 23. april kl. 19.30 i Multihuset. Medbring selv drikkevare og kop.

Hvis revyen ikke er trykt inden , vil du modtage den på mail, så den kan være gennemlæst inden. Vi sætter datoer på øvegange, så husk kalender.

Revyen er blevet go’ i år 🙂  så glæd jer…

God påske

Mvh Berith tlf. 40136816

Giv gerne en melding om at du kommer og send din emailadresse ved samme lejlighed hvis du er ny på holdet.

 

Continue Reading