Archive | Alle Nyheder

Hjælpere til Vesterskovsløbet 10. maj 2018

Så er der bud efter trofaste hjælpere til Vesterskovsløbet

Kristi Himmelfartsdag den 10. maj

Haderslev IF, der står for løbet, har forespurgt om vi kunne stille med 15 – 20 hjælpere i tidsrum met 8 – 12. Der serveres fælles morgenkaffe fra kl. 7.

Det vi kan hjælpe med er alt, lige fra at dele startnumre ud, uddele frugt og vand, hjælpe på ruten, tage imod ved mål mm.

Det er ikke fysisk hårdt arbejde.

Alle hjælpere får en jakke, som bæres på dagen og kan beholdes bagefter. Der ydes et honorar til idrætsforeningen, som aftalt går videre til multihuset.

Nogle kommer til at arbejde 2 timer andre måske 3-4 timer.  Det er helt sikkert, at det bliver en hyggelig dag.

Nye hjælpere kan melde sig til mig med oplysning om jakke størrelse. Og alle de andre trofaste hjælper, får en mail fra HIF.

 

Som koordinator for Simmersted holdet, glæder jeg mig til at høre fra dig snarest og senest den 12. marts.

 

Med venlig hilsen

 

Karen Marie Gammelgaard Møller

mobil.  2860 0908  eller    ggaard2@gmail.com

 

Continue Reading

Billetter til ishockey mandag aften kl. 19

Kastvrå Vandværk og Borgerforening inviterer til ishockey.

Mandag aften kl 19.00 hvor der skal spilles i ”play in” serien mod Gentofte. Lige nu står der 1:1 i serien, så der vil være fuld knald på for at forsætte mod mesterskabs kampene. Taber de, kan det være sidste kamp for dem i år. Så der er brug al opbakning. Der er først lige blevet åbnet for billetter og vi har bestilt 40 stk.

Billetprisen er 175 kr. for en siddeplads incl. en øl og en grilpølse. Tilmelding inden søndag middag på 40301164 eller endnu bedre mail  johan@kastvraa.dk

Continue Reading

Har du krukker og fade stående?

Påskebazargruppen søger krukker til udendørs beplantning og skåle og fade til dekorationer.

Kan du hjælpe os dermed, tager vi gerne imod.  Tingene kan stilles under trappen i Multihusets forhal.

Husk at Påskebazar 24. marts kl. 10 -16 – inviter familie og venner med.

Mvh Påskebazargruppen
Jette, Jonna, Bettina, Hanne, Vibeke og Ingeborg

Continue Reading

Vort liv med musik.

Tove og Johs Tersbøl har hver især haft et liv fyldt med musik-Johs. som jazzmusikker og Tove som korleder. Deres foredrag underbygger deres fortælling af, at de sammen spiller klaver og klarinet/saxofon.

Det lyder som vi igen skal have en fornøjelig eftermiddag den 06/03-2018 kl  1400 i Mulithuset.

Vel mødt

Continue Reading

Generalforsamling tirsdag d. 6.marts Livsnyderne- dagsorden

Livsnydergruppens generalforsamling er ,som tidligere annonceret, tirsdag d.6.marts i Multihuset ,holdes efter følgende dagsorden.

1.  Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører.

3. Valg ad stemmetæller.

4. Formandens beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

på valg er:

Jonna Boye (modtager genvalg)

Ingeborg Hjort(modtager genvalg)

Suppleant: Gunvor Steensbeck Hansen

8. Valg af revisorer:

Karen Marie Møller

Carsten Friis

(valg for 1 år)

Modtager begge genvalg.

9. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der et let traktement.

Alle er meget velkomne.

Livsnydergruppen

Continue Reading

Klaverkoncert i Maugstrup Kirke søndag d. 4.marts kl.14

Klaverkoncert Maugstrup Kirke søndag d. 4.marts kl.14

Pianisten Mikaela Bang Sørensen spiller stemningsfuld musik af den nulevende italienske komponist Ludovico Einaudi. Mikaela er organist og har også en kandidatuddannelse fra Syddansk Musikkoncervatorium som musikformidler med speciale i klassisk klaver og korledelse.

Glæd jer til en spændende koncert med skøn musik og fængslende fortælling!

Efter koncerten byder Menighedsrådet på en kop kaffe i kirken.

Maugstrup Menighedsråd

 

Continue Reading

Generalforsamling i Lokalhistorisk forening

15. marts 2018 kl. 19.30 holder lokal historisk forening en lynhurtig generalforsamling i Simmersted Multihus.

Derefter fortæller Chr. Berg om sin sin opvækst i Hjerndrup og hvordan hans liv senere førte ham over sogngrænsen til Harken hvor han bor idag.

Kom og hør om skoletiden med degn Hansen på Hjerndrup Skole og sine oplevelser som arbejdsdreng på Bruhnsminde hvor hans far var daglejer.

Foreningen er vært med kaffe og Annemie’s meget populære kringle.

Så mød talstærkt op og hør Chr. Berg fortælle fra sit 87 årge liv i Hjerndrup og Simmersted.

I forbindelse med generalforsamlingen træder Chr. Berg og Lis Kjær af som bestyrelsen. Vi har derfor brug for 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Enhver der kunne have lyst at indtræde i bestyrelsen må endelig sige til eller møde op.


Continue Reading

Indkaldelse til Landsbyforeningens generalforsamling

Mandag den 12. marts kl. 19.00 landsbyforeningens generalforsamling i Multihuset i Simmersted.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.     Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.

Skriftlige forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest mandag den 5.  marts 2018

7.      Fastsættelse af kontingent for 2018.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Marianne Hansen (genopstiller ikke)

Solveig Kappel (genopstiller ikke)

Gitte Borst

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Louise Toft Petersen
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder orientering omkring helhedsplan for Multihuset

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

Mød kommunens nye landdistriktskoordinator og hør nærmere om kommunens nye landdistriktsudvalg, mens vi drikker kaffe med lidt hjemmebag.

 

 

 

Continue Reading