Archive | Friskolens Støtteforening

Loppemarked på søndag

Årets loppemarked nærmer sig med hastige skridt. Det holdes som vanligt i Hammelev Hallen. 45 stande står klar med alt hvad du mangler, til de helt rigtige priser.  Du kan jo bare lige tage et hurtigt kig. Det koster kun en 10’er for voksne at komme ind og der er præmier på indgangsbilletten. Der kan købes kaffe og kage. Så glem for en stund at bladene skal rives sammen, og tag en tur til Hammelev på søndag.

Overskuddet går til Friskole og fribørnehave.

Flyver rettet 22 sep

Continue Reading

Loppemarked – få solgt dine lopper

Støtteforeningen for Simmersted Friskole og Fribørnehave holder snart det årlige loppemarked i Hammelev Hallen. Sæt kryds i kalenderen 25. oktober kl.10-15. Det er en alletiders mulighed for at få solgt ud af alt det man ikke bruger.  Sorter og ryd op i skur, pulterkammer og på loftet. Hvis det lyder anstrengende, kan du jo bare besøge loppemarkedet. Måske er der noget du ikke kan leve uden….

loppemarked

Continue Reading

Generalforsamling Støtteforening Simmersted Friskole og Børnehave

Støtteforeningen Simmersted Friskole og Fri Børnehave sfholder  Ordinær generalforsamling den 11.maj 2015 kl. 19.00 på Simmersted friskole

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne:

Dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Revideret regnskab forelægges til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af én revisor samt én suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 01. maj 2015.

Den nuværende bestyrelse er:

  • Michael Mamsen (formand)
  • Helle Fogel (Kasserer)
  • Dan Albers
  • Betina D. Madsen
  • Betina Stark

Friskolens repræsentant: Jan Barasinski

Følgende er på valg:

  • Helle Fogel (modtager ikke genvalg)
  • Betina Stark (Modtager genvalg)

Suppleant til bestyrelsen er Manuela Weide

Revisor Bent K. Jensen og revisorsuppleant Ruth Silberbauer.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen, hvor vi vil servere kage og kaffe/the.

Vi ses..

Bestyrelsen

Continue Reading

Salg af medlemskort til støtteforeningen for Friskole og Børnehave

Vi støtter op omkring dagligdagen på Simmersted Friskole og Børnehave og har bl.a. givet penge til udflugter i Børnehave og Friskole, IPADS, legetøj, spil, musikinstrumenter, logo, vaskemaskine, tørretumbler, balloner mv. som er med til at gøre dagligdagen på Friskolen og i Fribørnehaven lettere og sjovere.

Ønsker du at være medlem så koster det kr. 50,00 pr. person. Vi kommer rundt og sælger medlemskort.

Du har også mulighed for inden at overføre pengene til støtteforeningens konto i Frøes Herreds Sparekasse kt. 9737 0002081164.

På forhånd tusind tak.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Continue Reading

Generalforsamling, støttemedlemskort og børneudstyrsmarked

Støtteforeningen til Simmersted Friskole og Fribørnehave

Generalforsamling den 5. maj kl. 19.30 i Multihuset i Simmersted

Mandag den 28. april kommer vi rundt og sælger medlemskort – pris 50,00 pr. medlem

Børneudstyrsmarked i Hammelev Hallen den 26. oktober 2014 – der er ledige standpladser endnu

Med venlig hilsen

Jytte Rabæk Schmidt

Mob +45 23 44 82 13

Continue Reading